Tájékoztó az adórendeletről

Tisztelt Villányi Polgárok!

 

 

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát.

 

A felülvizsgálat eredményeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szövegében bekövetkezett változásokon alapuló módosító rendeletet fog a Képviselő-testület napirendjére tűzni 2016. november 29. napján. Az új rendelet várhatóan 2017. január 1. napjával lép hatályba.

 

A tervezet alapján a mentességet megalapozó körülmények adóhatósághoz történő bejelentésének határidejére vonatkozó szabályok kerülnek harmonizálásra a Htv. rendelkezéseivel.

Ezen túl hatályon kívül helyezésre kerülnek mindazon rendelkezések, amelyek a helyi iparűzési adó tekintetében adminisztratív terhet jelentetettek az adózók számára azáltal, hogy korábban a Htv. de minimis támogatásnak minősítette az önkormányzat által biztosított adómentességet, illetve adókedvezményt.

 

A tervezet szövege, valamint az előzetes hatásvizsgálat összefoglalója az alábbi linken érhető el:

Villany_adorendelet_es_elzetes_hatasvizsgalat2016.pdf

 

Amennyiben a tervezettel összefüggésben véleményt kívánnak nyilvánítani, azt nevük megadásával megtehetik a tarsadalmiegyeztetes@villany.hu e-mail címen 2016. november 28. napján 16 óráig.

 

A névtelenül beérkezett vélemények azok figyelembe vétele nélkül törlésre kerülnek.

 

A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező neve és elektronikus levélcíme legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törlésre kerül.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben élnek a vélemény-nyilvánítás lehetőségével, úgy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintem.

 

Megköszönve együttműködésüket:

 

                                                                                   dr. Pencz-Nikolics Katalin

                                                                                                   jegyző

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra