Pályázati felhívás- Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezető gondozó munkakör betöltésére.

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő közalkalmazott távolléte idejére szóló közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, tartósan távollévő közalkalmazott távolléte idejé-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése. A feladatellátásra vonatkozó szakmai program kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles egészségügyi szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, ápoló, okl. rehabilitációs szociális menedzser,
 • szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Villányi, vagy Villány környéki lakhely

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség, kooperativitás, határozottság, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kézzel írt szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 06-30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZG.2016/3 , valamint a munkakör megnevezését: házi segítségnyújtás vezető gondozó.

 

 • Személyesen: Szokolovics Ivánné, Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Villányi Hírek - 2016. február 12.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra