TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL


TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüszv.), illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet alapvető célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztését, a lakosság számára korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása, valamint az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

 

Az Eüsztv. alapján a helyi önkormányzatok, valamint az általuk fenntartott költségvetési szervek 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

 

Az Eüsztv. értelmében 2018. január 1-jétől az állampolgároknak választási lehetőségük van, hogy ügyeiket elektronikusan vagy hagyományos módon kívánják intézni.

 

Amíg azonban az ügyek elektronikus ügyintézése a magánszemély ügyfelek részére csak lehetőség, addig a gazdálkodó szervezetek (pl. egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, egyesület, alapítvány stb.) körébe tartozó ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélnek minősül, úgy ügyeit kizárólag elektronikusan intézheti, a kérelem nem elektronikus benyújtása esetén a kérelem visszautasításra kerül.

 

Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálrendszeren keresztül biztosított, mely a https://ohp-20.asp.lgov.hu címen érhető el, illetve azok a beadványok, amelyekhez nyomtatvány a Portálrendszeren nem áll rendelkezésre, az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjeszthetőek be a https://epapir.gov.hucímen keresztül.  

A természetes személyek az ügyfélkapujukon, a gazdálkodó szervek cégkapu regisztráció után érik el a szolgáltatásokat.

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a természetes személy és jogi személy ügyfelek számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére, melyek az alábbiak:

 

  • Ügyindítás
  • Adóegyenleg lekérdezés
  • Ügykövetés
  • Elektronikus fizetés (a későbbiekben).

 

Az adóegyenleg lekérdezés menüpont alatt az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét.

 

Az ügykövetés által az elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszának lekérdezésére, az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére nyílik lehetőség.

Az ügyindítás elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül.

 

Az elektronikus fizetésre csak a későbbiekben nyílik lehetőség, addig az illeték megfizetése átutalással történik Villány Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számlájára, az alábbi bankszámlaszámra: 11731142-15331263. (Kérjük az átutalás megtörténtéről szóló bizonylatot a kérelemmel együtt szkennelve csatolni.)

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben a Portálon nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu), ezekben az ügyekben az e-Papír szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést.

 

Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az E-papír szolgáltatás útján az ügyfeleknek szabad kézzel írt kérelmek benyújtására van lehetőségük, illetve azokban az ügyekben, amelyekhez a Portálon nem áll rendelkezésre nyomtatvány, azonban az önkormányzat rendelete alapján a kérelem kizárólag formanyomtatványon nyújtható be, úgy ezen kérelmek letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.villany.hu) szerkeszthető formátumban, és az E-Papír szolgáltatáson keresztül csatolmányként nyújthatóak be, de rendelkezésre bocsájtjuk honlapunkon keresztül az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számára a Portálon elérhető nyomtatványokat, is szerkeszthető formában.

 

Hatósági ügyekben 2018. január 1. napját követően az e-mailen történő kommunikáció nem minősül hivatalos kapcsolattartásnak, így e-mailen kizárólag tájékoztatás kérhető és nyújtható, az ügyintézés elektronikusan kizárólag a Portál, illetve az E-papír szolgáltatáson keresztül végezhető, és mivel gazdálkodó szervezetek részére kizárólag az elektronikus ügyintézésre van lehetőség, ezért az eddig személyesen, vagy postán papír alapon benyújtott beadványokat a jövőben nem áll módunkban elfogadni.

 

Megértésüket köszönjük, kérdés esetén kollegáim szívesen állnak rendelkezésükre.

 

                                              

                                   

                                                                                                          dr. Pencz-Nikolics Katalin

                                                                                                                            jegyző

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan