Helyi önkormányzati választás 2019

HVB HATÁROZATOK

 

 
 


 

HELYI ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.

 

2019. október 13. napján, vasárnap kerül sor a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra.

Az ajánlóívek 2019. augusztus 24. napjától (szombat) igényelhetőek a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban, Bischof Róbert HVI munkatárstól.

 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

•   az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

•    a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

•   tömegközlekedési eszközön,

•   állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

•   felsőoktatási és köznevelési intézményben,

•   egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

•   a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

 

Az ajánlóívek leadási határideje polgármesterjelölt és képviselőjelölt esetében 2019. szeptember 9. 16.00 óra, nemzetiségi képviselőjelölt esetében 2019. szeptember 10.

 

Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség.

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni.  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

Villányban a polgármesterjelöltnek 59, míg képviselőjelöltnek 20 érvényes ajánlatot szükséges összegyűjtenie.

A megválasztható képviselők száma: 6.

Nemzetiségi választás Villány településen a német és a roma nemzetiség számára került kitűzésre.

A német nemzetiséghez tartozó választópolgárok 5 képviselőt, a roma nemzetiséghez tartozók 3 képviselőt választhatnak. Szükséges ajánlások száma a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltté válásához a német nemzetiség esetén 17, roma nemzetiség esetén 5.

 

A választással kapcsolatosan a következő lapszámban részletesebb tájékoztatást adunk, de addig is szívesen állunk rendelkezésre a választással összefüggő kérdések megválasztásában a jegyzo@villany.hu, vagy a bischof.robert@villany.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon: 72/592-933, vagy 72/592-932, illetve személyesen ügyfélfogadási időben a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban Bischof Róbert HVI munkatárs, vagy dr. Pencz-Nikolics Katalin HVI vezető útján.

A helyi önkormányzati választásokon induló jelöltek részére a „Villányi Hírek” szeptemberi számában díjmentes megjelenési lehetőséget biztosít a polgármester-jelöltek részére 1 A/4-es oldal, a képviselő-jelöltek részére fél A/4-es oldal terjedelemben 12-es betűmérettel.

A kampányanyagok leadására elektronikusan (szerkeszthető formában) 2019. szeptember 18. napjáig van lehetőség személyesen Czinczár Attila szerkesztőnél, vagy a muvhazvillany@gmail.com e-mail címre történő megküldésével.

 

                                                                                               dr. Pencz-Nikolics Katalin                                                                                                            

                                                                                                           HVI vezető

 

 

Polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele:

Mayer István polgármester-jelölt nyilványtartásba vétele

Czinczár Attila polgármester-jelölt nyilványtartásba vétele

 Képviselő-jelöltek nyilvántartásba vétele:

Kretz  Roland képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Dr. Kottlár Gábor képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Urszity Mládenné képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Vetési Alex képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Kovács Kata képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Mayer Éva képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Szücs János képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Ősi Mihály képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Takáts Gyula Imre képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Lelkes Béla képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Harasztovits Mihály képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Panta Zoltán képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Tegzes Zsófia képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Bock Szilárd képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Konrád József képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

Üveges-Szabó Edina képviselő-jelölt nyilványtartásba vétele

 

 

 

 

Roma települési nemzetiségi önkormányzat jelöltek nyilvántartásba vétele:

Balog Tímea roma települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Balog Mihály roma települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Urbach Gábor roma települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Gyurgyevics István roma települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele


Német települési nemzetiségi önkormányzat jelöltek nyilvántartásba vétele:

Kürti Istvánné német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Horváthné Fritsch Marianna német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Tompos Tiborné német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Troszt Erzsébet német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

Magonyiné Maurer Marianna német települési nemzetiségi önkormányzat jelölt nyilvántartásba vétele

 

A 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati polgármester és képviselők választásán Villányban jelöltként indulók sorrendje:


 

Polgármester-jelöltek sorsolt sorrendje:

 

1. Czinczár Attila
2. Mayer István

 

Képviselő-jelöltek sorsolt sorrendje:

 

1. Tegzes Zsófia
2. Szücs János
3. Kretz Roland
4. Harasztovits Mihály
5. Bock Szilárd
6. Kovács Kata
7. Ősi Mihály
8. Vetési Alex
9. Panta Zoltán
10. Üveges-Szabó Edina
11. Mayer Éva
12. Urszity Mladenné
13. Lelkes Béla
14. Konrád József
15. Dr. Kottlár Gábor
16. Takáts Gyula Imre

 

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek sorsolt sorrendje:

 

1. Troszt Erzsébet
2. Kürti Istvánné
3. Magonyiné Maurer Marianna
4. Tompos Tiborné
5. Horváthné Fritsch Mariann Éva

 

Roma nemzetiségi képviselő-jelöltek sorsolt sorrendje:

 

1. Urbach Gábor
2. Balog Mihály
3. Balog Tímea
4. Gyurgyevics István

 

  

A villányi helyhatósági választáson induló
polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek bemutatkozója

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan