Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő esélyekkel

Elkészült Magyarország közel 3000 településének – köztük Villány – Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP). A projekt a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézményének – gondozásában valósult meg. Az önkormányzat a TKKI által létrehozott mentorhálózat segítségével, egységes elvek mentén készítette el programját.

A Villányi Esélyegyenlőségi Program

Villányban az elmúlt időszakban kiemelt szerepet kapott az esélyegyenlőség. A település helyzetének részletes elemzése után olyan intézkedési tervek fogalmaztak meg, amelynek elemei a következő pár éven belül megvalósíthatók.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Takáts Gyula polgármester lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:

„A közmunkaprogram fenntartásával illetve a további képzési lehetőségek kihasználásával az álláskeresők munkavállalási esélyei, valamint a mélyszegénységben élők életkörülményei is lényegesen javíthatóak. A TKKI-vel szoros együttműködésben, a felzárkóztatási programok segítségével tovább csökkenthető a munkanélküliek aránya valamint a családok további elszegényedése. A fejlesztések által bölcsödét, családi napközit szeretnénk létrehozni, kiszolgálva a lakosság igényeit. Villány adottságait figyelembe véve munkalehetőséget kívánunk teremteni a szőlőmag alapanyag hasznosításával és további felhasználásával. Terveink között szerepel a Villány-Bóly helyi termék üzlet kialakítása valamint egy mozgóbolt elindítása, amellyel a hátrányosabb helyzetű települések számára is elérhetővé válnak a helyi gazdák által előállított termékek. Az idősödő korosztály elmagányosodását sportolási lehetőségek biztosításával próbáljuk csökkenteni.”

 

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül, kétévenkénti felülvizsgálat mellett, megvalósítanak.

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet

A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az intézet. Ma Magyarországon e témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.

A projekt részeként 2013 szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal kerültek megrendezésre szakmai workshopok, műhelybeszélgetések. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok

A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorálásával az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.

Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.

Letöltés:

Villány-HEP

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan