Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról


TÁJÉKOZTATÓ

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

 

 

A Rendelet 15.§ (5) bekezdése szerint Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év március 31. napjáig dönt a felhasználási célok meghatározásáról.

 

Tájékoztatom, hogy Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben az alábbi felhasználási célokat határozta meg:

 

  1. Járdaépítés, -felújítás, térburkolatcsere
  2. Zöldesítés: fásítás, virágosítás
  3. Utcabútorok kihelyezése (hulladékgyűjtő edény, kerékpártároló, pad, okospad)

 

Kérem, hogy a mellékelten letölthető nyomtatványon a fenti négy cél közül aláhúzással szíveskedjen azt az egy felhasználási célt megjelölni, melynek megvalósulását a 2018. évben befizetett idegenforgalmi adója 20%-ával támogatja, majd szíveskedjék a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjában személyesen leadni vagy postai úton megküldeni. (7773 Villány, Fő tér 1.)

 

A nyilatkozat leadásának határideje: 2019. április 30.

 

 

Villány, 2019. április 5.

 

 

 

 

                                                                                 dr. Pencz-Nikolics Katalin s.k.

                                                                                                Jegyző

 

Nyilatkozat letöltése:

Célmeghatározás-nyilatkozat_2019

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan