Tájékoztató az engedély nélkül fúrt, vagy ásott kutak engedélyezéséről


A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített kutak fennmaradására kérelmet kell előterjeszteni a jegyzőnél, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóságnál.

 

Az engedélyt a jegyző adja ki abban az esetben, ha a fúrt vagy ásott kút:

  • nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  • épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • házi ivóvízigény és háztartási igények kielégítését szolgálja (tehát nem gazdasági célú vízigényt szolgál),
  • és a kérelmező magánszemély.

 

Ha a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációnak a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében Hivatalunk egy olyan kérelemnyomtatványt állított össze, mely a jogszabály szerint szükséges adatok kitöltésére vonatkozó pontokat tartalmazza, azonban a fúrt kutak esetében a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges, így a nyomtatványt az arra jogosult szakemberrel alá kell íratni.

 

A jegyző által engedélyezendő kutak tervezésére nem vonatkozik az az előírás, amely szerint a terveket csak a külön rendeletben előírt jogosultsággal és kamarai tagsággal rendelkező tervező készítheti, azaz elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

 

Ásott   kút   engedélyezéséhez,   fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez   nem kell kútfúró végzettség sem, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

 

A jegyző által engedélyezett kutak helyének meghatározásához elegendő a vízszintes koordinátákat - vagy az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megjelölésével - megadni, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által engedélyezett kutaknál a fentieken túl még a Balti-tenger szint feletti magassági értéket is meg kell adni.

 

Az eljárás 2020. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. Ugyaneddig az időpontig bírság sem szabható ki, azonban aki nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélküli kútra, az 2021. január 1-től akár 300.000,-Ft pénzbírsággal is büntethető.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutak megszüntetéséhez, betömedékeléséhez is engedély szükséges, a jegyző által engedélyezett kutak megszüntetését azonban nem szakképzett kútfúró is végezheti.

 NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra