Népszavazási tájékoztató


TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök

2016. október 2. napjára (vasárnapra)

országos népszavazást tűzött ki.

 

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazás névjegyzékébe történt felvételről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között minden választópolgár részére megküldte. Azok a választópolgárok, akik az értesítőt nem kapták meg, azt a helyi választási irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig igényelhetik.

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy  átjelentkezésre irányuló kérelmet  nyújtson be. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek  legkésőbb  2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Amennyiben az átjelentkezési kérelem benyújtását követően a választópolgár mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más településen szeretne szavazni, úgy az átjelentkezési kérelem módosítását vagy visszavonását szintén 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig  kérheti.

 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig lehet kérni. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően mégis Magyarországon szeretne szavazni, úgy a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét is legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti.

 

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu  honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelem nyomtatványokat a helyi választási irodától is igényelhetnek.

 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazókörben lévő Szavazatszámláló Bizottsághoz kell benyújtani. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.

Fentieken túl a fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell benyújtani. Az akadálymentes szavazóhelyiség a 001. szavazókörben, a Művelődési Ház és Könyvtár (Villány, Baross G. u. 11.) épületében kerül kialakításra.

 

 

 

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza a 001. szavazókörben (Művelődési Ház és Könyvtár) szavazhatnak.

 

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS  - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében célszerű felmutatni.

 

A szavazókörökben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

 

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

 

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

 

A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak.

 

A helyi választási iroda a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban (Villány, Fő tér 1.) működik, ahol a népszavazással kapcsolatban tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a hivatal teljes munkaideje alatt az 592-933 telefonszámon, illetve személyesen Óbert Gabriella HVI tagtól.

 

Tájékoztatom továbbá a választópolgárokat, hogy a népszavazás időpontja egybe esik a Villányi Vörösbor Fesztivál időpontjával, mely alatt a város egy része, az ún. Fesztiválterület lezárásra kerül, melyre csak bizonyos időpontokban és csak engedéllyel lehet gépjárművel behajtani. A szavazás napján, 2016. október 2.-án, vasárnap 6.00 órától a Baross G. utca - Petőfi utcai, valamint a Baross Gábor utca - Damjanich utca – Szent István utcai zárás megszüntetésre kerül, a Fesztiválterület kizárólag a Baross G. u. Városháza – Rendezvénytér között szakaszán marad zárva, így a 001. szavazókör (Művelődési Ház és Könyvtár) a Deák Ferenc utcán keresztül gépjárművel is megközelíthető lesz.

 

 

 

                                                                                      dr. Pencz-Nikolics Katalin

                                                                                  Helyi Választási Iroda vezetője

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra