Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - adóügyi ügyintéző


Pályázati felhívás

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére (határozatlan idejű kinevezéssel)

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint adóhatóság illetékességi területén, a hatáskörébe tartozó adóügyek, elsősorban adóellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok különösen:

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Villány Város Önkormányzata, Kisjakabfalva Község Önkormányzata, Villánykövesd Község Önkormányzata) által kivetett adók bevallásának, megfizetésnek, beszedésének ellenőrzése, illetve egyéb adóigazgatási feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. (I. besorolási osztály)

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. (II. besorolási osztály)

 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hatósági feladatellátásban szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás vezetői engedély,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló okirat másolata,
 • nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről, illetve azok vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bérezés, illetmény:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta nyújt, a 06-30/180-3684 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7773 Villány, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal (7773 Villány, Fő tér 1.) titkárságán (1. emelet)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. január 15.

 

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan