Pályázati felhívás- műszaki ügyintéző munkakör betöltésére
Pályázati felhívás

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati műszaki ügyekben való közreműködés

Ellátandó feladatok:

 • önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése,
 • önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása,
 • szakmai segítségnyújtás szakhatósági állásfoglalások kiadásához,
  • önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés,
  • víz, szennyvíz bekötések koordinálása,
  • műszaki tervek ellenőrzése,
  • intézmények, nem lakáscélú egyéb ingatlanok fejlesztése, felújítása,
  • városfejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályozás.
 • műszaki átadás - átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • fejlesztést, működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel,
 • ingatlanok műszaki becslése,

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, építész vagy építő vagy településmérnök
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatok benyújtásában lebonyolításában való jártasság,
 • angol nyelvismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • kézzel írt motivációs levél
 • B kategóriás vezetői engedély másolata
 • erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta nyújt, a 06-30-1803684 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7773 Villány, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Nagy-Hegedüs Brigitta 7773 Villány, Fő tér 1. 

 

A pályázat letölthető nyomtatható PDF formátumban az alábbi linken:

Palyazati_felhivas_mszaki_ugyintez.pdf

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra