Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - pénzügyi ügyintéző


Pályázati felhívás

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére (határozatlan idejű kinevezéssel)


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal, a hozzá tartozó önkormányzatok, költségvetési szervek, társulások működésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

Ellátandó feladatok különösen:

 • költségvetési előirányzatok, kötelezettségvállalások, pénzügyi teljesítések könyvelése
 • számlák és egyéb bizonylatok ellenőrzése, utalványrendeletek elkészítése, érvényesítői feladatok ellátása
 • kimenő (vevői) számlák kiállítása
 • banki átutalások intézése OTP-Elektra rendszerben
 • ÁFA analitika vezetése
 • Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, egyéb készletek könyvelése, analitikus nyilvántartása, állományba vétele, kivezetése, értékcsökkenés elszámolása, selejtezések számviteli és pénzügyi rendezése
 • időszaki zárlati feladatok, egyeztetések elvégzése
 • előirányzat módosítással kapcsolatos teendők ellátása, előkészítése, könyvelése
 • KGR-K11 rendszerben beszámolók, jelentések elkészítése (éves költségvetési űrlapok illetve azok évközi módosításai, havi költségvetési jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves költségvetési beszámolók)
 • mérlegkészítés, az ahhoz kapcsolódó és egyéb analitikus nyilvántartási és egyeztetési feladatok ellátása
 • részvétel a szabályzatok elkészítésében, a leltározásban
 • közreműködés az éves költségvetések, évközi költségvetés-módosítások elkészítésében, valamint az éves beszámoló készítési feladatok ellátásában
 • az állami támogatások (normatívák) igénylésében, elszámolásában, ellenőrzésében való részvétel
 • közreműködés a pályázatok pénzügyi feladatainak ellátásában

 Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati könyvelésben, gazdálkodásban szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás vezetői engedély,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló okirat másolata,
 • nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről, illetve azok vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bérezés, illetmény:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy-Hegedüs Brigitta nyújt, a 06-30/180-3684 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7773 Villány, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal (7773 Villány, Fő tér 1.) titkárságán (1. emelet)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan