Pályázati felhívás-vezető gondozó


Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi segítségnyújtás

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető gondozó feladatkörébe tartoznak különösen az alábbi tevékenységek: - a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése, - az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása, - a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, - a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása, - kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel, - az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése, - más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése, - az ellátást igénylők fogadása, az igények nyilvántartásba vétele és továbbítása az intézményvezető felé, - fertőző beteg gondozásának szükségessége esetén a fertőzés időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget ellátó gondozó kijelölése, a tárgyi feltételek és felkészülés biztosításáról való gondoskodás, - szabadságok engedélyezése, jelenlét igazolása a szakmai egységhez tartozó alkalmazottak tekintetében, - javaslattétel az intézményvezető felé a gondozó közreműködésével elkészített értékelés alapján a gondozási szükséglet típusára, mértékére vonatkozóan, - a szakmai egységhez tartozó alkalmazottak munkavégzésének rendszeres ellenőrzése, - az intézményvezető rendszeres – de legalább havonta egy alkalommal történő – tájékoztatása a szakmai egység munkájáról, a házi segítségnyújtást végzők munkavégzéséről, - az intézményvezető tájékoztatása az ellátottak intézményi jogviszonyát és az ellátás típusát, mértékét, a gondozási szükségletet érintő minden lényeges körülményről azok felmerülésekor haladéktalanul, - a havi rendszerességgel tartandó munkaértekezletek vezetése, ennek keretében a házi segítségnyújtást végzők beszámoltatása az elvégzett tevékenységükről, az általuk elvégzett adminisztrációs tevékenységek ellenőrzése, - az NRSZH nyilvántartás napi rendszerességgel történő vezetése, a havi és éves statisztikák vezetése, elkészítése a házi segítségnyújtást végzők által minden hónap elején leadott adminisztrációs dokumentumok alapján, - javaslattétel szakintézmények igénybevételére, szükség esetén közvetlenül vagy intézkedéssel segítve a megfelelő szakellátás vagy szolgáltatás igénybevételét, - az intézményvezető helyettesítése a szakmai egységhez tartozó feladatok vonatkozásában, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint, mely ugyanakkor az intézmény képviseletére és kiadmányozásra nem jogosítja fel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális segítő (szociális asszisztens, rehabilitációs nevelő, segítő), szociális szakkondozó (gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó, szervező) általános ápoló (foglalkozás-egészségügyi szakápoló, geriátriai szakápoló, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló),

•         házi segítségnyújtás területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         18. életév betöltése

•         nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         empátia, pontosság, precizitás, határozottság, kommunikációs képesség,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZG1-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

 

•         Elektronikus úton Szokolovics Ivánné részére a csaladsegitovillany@gmail.com E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Szokolovics Ivánné, Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályi előírások szerint bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Villány Város Önkormányzatának honlapja - 2017. január 24.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra