Pályázati felhívás!

 

Pályázati felhívás

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete üzemeltetésre meghirdeti

a Villány, 34/6. hrsz-ú, rendezvénytér fogadóépület megnevezésű,

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező épületben elhelyezkedő kávézót és vinotékát.

A helyiség üzemeltető által kizárólagosan használat területe 35 m2, a közös használatú területek nagysága 197, 26 m2.

A pályázat tartalma

 • nyilatkozat a megajánlott nettó éves bérleti díj összegéről,
 • nyilatkozat a pályázati kiírásban, pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról,
 • a bérlet tervezett időtartama.

Pályázat beadása, értékelése

A helyiségek helyszíni megtekintésének ideje: 2015. március 9., 9.00-16.00 óra.

A pályázat beadásának határideje: 2015. március 16. 12.00 óráig  postai úton beérkezően, vagy személyesen a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (Villány, Főtér 1.) zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni „Pályázat a rendezvénytér fogadóépület megnevezésű épületben elhelyezkedő kávézó és vinotéka üzemeltetésére” megnevezést.

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:

 • megajánlott magasabb összegű bérleti díj
 • villányi székhelyű vállalkozó magán-, illetve jogi személy

A benyújtott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület soron következő ülésén történik.

Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárás eredménytelenségét megállapítsa, illetve a pályázat kiírását megismételje.

Pályázati feltételek:

 • A használati díj összege 2016. évtől minden évben az előző évi infláció mértékével módosul.
 • A használati díjat havonta, a tárgyhót követő 8 napon belül, átutalással kell megfizetni.
 • A használati díj a közüzemi díjakat nem foglalja magában, azokat az üzemeltetőnek a használati díjon felül kell megfizetnie.A tevékenység folytatásához szükséges különböző hatósági engedélyek beszerzése üzemeltető feladata.
  • Az üzemeltetés megkezdésének legkorábbi időpontja: 2015. április 1.
  • Az üzemeltetés joga át nem ruházható.
 • Üzemeltető köteles a folyamatos nyitva tartást naponta, valamint a rendezvények idején a rendezvényhez igazodóan biztosítani.
 • Üzemeltető köteles vinotéka működtetésére a lehető legszélesebb keresztmetszetű – legtöbb helyi termelőt felvonultató – szortiment kialakításával.
 • A vinotékában értékesített termékek árából Üzemeltető 10 %-ot köteles az önkormányzat részére átadni.
 • A kávézóban és a vinotékában dohánytermék forgalmazása tilos.
 • Üzemeltető köteles az önkormányzat által átadott, illetve más helyi érdekű, önkormányzat által jóváhagyott tájékoztató anyagok hozzáférhetőségét a vinotékában biztosítani.
 • Üzemeltető köteles az épület látogatói számára turisztikai információkat nyújtani.
 • Üzemeltető köteles az önkormányzat szervezésében zajló rendezvényeken a vendégművészt felvonultató produkció esetében a bérbeadó kérésére a fellépő egyszeri megvendégelésére.
 • Üzemeltető jogosult az önkormányzat rendezvényein kitelepülni.
 • Az üzletkör módosítása, a helyiségen bármilyen építési munka, átalakítás csak az önkormányzat előzetes írásos engedélyével történhet.
 • Üzemeltető a szerződésben foglalt határidő lejártát követően a bérleményt az eredeti állapota szerint köteles az önkormányzat részére visszaadni.

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra