Pályázati felhívás - önkormányzati referensi – jogi ügyintézői


Pályázati felhívás

 

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

önkormányzati referensi – jogi ügyintézői

munkakör betöltésére

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok (Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva) képviselő-testületi üléseinek, illetve a képviselő-testületek egyes szervei üléseinek előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos ügyek, illetve hatósági ügyek intézése.

Ellátandó feladatok:

 • képviselő-testületi, társulási tanácsi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati ülések napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések írása, rendelet-tervezetek megszövegezése,
 • az egyes ülések előkészítése,
 • határozatok végrehajtása, nyilvántartása,
 • rendeltek kihirdetése, egységes szerkezetbe foglalása, rendelettár kezelése, rendeletek NJT-be történő feltöltése,
 • jegyzőkönyvvezetés, a jegyzőkönyvek elkészítése,
 • birtokháborítási ügyek intézése,
 • jegyző által meghatározott hatósági ügyek intézése,
 • közreműködés szabályzatok készítésében, szerződések megszövegezésében.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati/államigazgatási szakképzettség
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és kinevezése esetén vállalja vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • kézzel írt motivációs levél,
 • B kategóriás vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a munkakör betöltését megelőzően kell benyújtani, a pályázat benyújtásakor elegendő az igénylés másolatát csatolni).

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra