Szociális tüzelőanyag igénylése


Villány Város Önkormányzata pályázat útján 194 erdei m3 szocáiális tüzifa támogatásban részesült.

A Képviselő-testület a jogosultsági feltételekről a 2018. november 20. napján tartandó ülésén dönt.

Előreláthatólag szociális tüzelőanyag támogatásra az a vagyonnal nem rendelkező személy lesz jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át és az alább felsorolt feltételek közül legalább egynek megfelel:

 

a)    3 vagy több gyermeket nevelő családban él,

b)   egyedülálló,

c)    egyedül élő,

d)   70. életévét betöltötte,

e)    aktív korúak ellátásában részesül,

f)    időskorúak járadékában részesül,

g)   pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,

h)   halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 

 A benyújtott igénylések közül előnyt élvez az a kérelmező, akinél az e)-h) pontokban meghatározott feltételek valamelyike áll fenn.

 

Aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, a támogatás igényléséhez a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben, Urszity Mládenné ügyintézőnél szerezhet be kérelemnyomtatványt, vagy azt letöltheti a www.villany.hu honlapról.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. 12. 07

NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra