Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól


 


 


 

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
 • Külterületen előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú terület égetésének engedélyezését lehet kérni, amelyet 3000 forint illetékbélyeggel kell ellátni. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
 • Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető
  • A tarlót minden oldalról egyidejűleg felgyújtani TILOS!
  • A tarlót 3 méter szélességben körül kell szántani, az erdőtől, fás területtől legalább 6 méteres védősávot kell tartani
  • Tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető
  • A tűz oltására alkalmas eszközöket készenlétben kell tartani
 • Erdőben vágástéri hulladékot csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak hasznosítására nincs más lehetőség. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amely bejelentés köteles az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság felé.
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat  54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza.
 • Bővebb információ a baranya.katasztrofavedelem.hu weboldalon

Letölthető dokumentumok:

Tájékozatató

Nyilatkozat 

Égetési kérelem 


2015-03-18

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra