Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról


 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bek. alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

A Rendelet 15.§ (2) bek. szerint Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év március 31. napjáig dönt a felhasználási célok meghatározásáról.

Tájékoztatom, hogy Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben az alábbi felhasználási célokat határozta meg:

  1. Diófás tér helyreállítása, felújítása
  2. Járdaépítés, -felújítás
  3. Virágosítás
  4. Játszótér bővítés

Kérem, hogy a mellékelten letölthető nyomtatványon a fenti négy cél közül aláhúzással szíveskedjen azt az egy felhasználási célt megjelölni, melynek megvalósulását a 2015. évben befizetett idegenforgalmi adója 20%-ával támogatja, majd szíveskedjék a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjában személyesen leadni vagy postai úton megküldeni. (7773 Villány, Fő tér 1.)

A nyilatkozat leadásának határideje: 2016. április 30.

 

Villány, 2016. április 13.

 

 

 

                                                                                 dr. Pencz-Nikolics Katalin s.k.

                                                                                                Jegyző

 


NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra