Téli rezsicsökkentés


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján azok a háztartások, akik korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, és a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használtak az előző fűtési szezonban - azaz, akik fával vagy szénnel tüzeltek - egyszeri természetbeni támogatásra jogosultak a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtést használók nem jogosultak a támogatásra.

 

A támogatás igénybevételéhez 2018. október 15. napjáig „Igénybejelentő nyilatkozatot” kell benyújtani ügyfélfogadási időben a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez (Urszity Mladennéhoz). A határidő jogvesztő!

 

Háztartásonként egy igény nyújtható be. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

 

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási vagy darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton az igényelt fűtőanyag formáját rögzíteni szükséges. A juttatás igényelendő formája később nem módosítható.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31. napjáig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága jogosult ellenőrizni.

 

NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra