MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. február 17. napján 9:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE


Villány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

2020. február 17. napján 9:00 órai kezdettel

 

 testületi ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

 

Az ülés helyszíne:        Városháza Tanácsterem

 

Napirendi pontok:

 

 1. 1.         Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról

     Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

 1. 2020. évi költségvetés beterjesztése

       Előterjesztő: Kovács Antal pénzügyi csoportvezető

 

 1. Döntés a Villány, Szent I. u. csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

        dr. Nagy-Hegedüs Brigitta igazgatási csoportvezető

 

 1. Villány Város Önkormányzata 2020. évi munkaterve

       Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

      Előterjesztő: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző

 

 1. A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző

 

 1. Véleménynyilvánítás dr. Garamvári Gábor rendőr ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről

Előterjesztő: Biró László polgármester

 

 1. 2019. évben nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadása

       Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

    8.1. Batthyány Kázmér Általános Iskola támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

    8.2. Rákóczi Szövetség támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

    8.3. Zengő Sportegyesület támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

    8.4. Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

 

 1. Támogatás iránti kérelmek

       Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

       9.1. Közös Szívvel a Nemzetért Polgári Egyesület támogatás iránti kérelme

       9.2. Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelme

       9.3. Villányi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme

       9.4. Villányi Torna Club támogatás iránti kérelme

       9.5. Villányi Kadarka Egyesület támogatás iránti kérelme

       9.6. Dél-Dunántúli Zenebarátok Német Kulturális Egyesülete támogatás iránti kérelme

       9.7. Villányi Diabetes Klub támogatás iránti kérelme

       9.8. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme

       9.9. Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatás iránti kérelme

       9.10. Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme

       9.11. Napfény Alapítvány támogatás iránti kérelme

       9.12. Életmentő a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatás iránti kérelme

 

 1. Döntés a Pannonvin Zrt. tulajdonában lévő Villány, 0183/1. illetve 0176. hrsz. alatti ingatlan vételi szándékáról

Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

 1. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Mayer István polgármester

 

11.1. Kolompár Jánosné villányi lakos Villány, 219/15. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, rekreációs célú földhasználati kérelme

11.2.  Pilgermajer Zoltán Villány, Vásártér 214/8/4. hrsz. alatti ingatlan vételi szándékának bejelentése

 

 1. Egyebek

 

Megtisztelő részvételére feltétlen számítok!

 

Villány, 2020.02.13.

Tisztelettel:                 

                                                               Mayer István  sk.

                                                                                                              Villány Város Polgármestere

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra