Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG


A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani elbírálásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez).
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az irányított égetésre engedély lett kiadva. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
Ki kell hangsúlyozni az önkormányzati rendeletek területi hatályának fontosságát! A
tűzvédelmi hatóság ugyanis vizsgálja a külterületi irányított égetés engedélyezési eljárások során, hogy „jogszabály másként rendelkezik-e” a tűzgyújtással kapcsolatban, vagyis annak elsődleges feltétele teljesül-e. Amennyiben nem teljesül, akkor az engedély nem adható ki!
Ezért fontos tűzvédelmi szempontból, hogy az önkormányzati rendelet területi hatálya csak a belterületi ingatlanokra, vagy a kertművelésű külterületi ingatlanokra is (volt zártkerti ingatlanok), esetleg a település teljes közigazgatási területére terjed ki.
A fő szabályok az alábbiak szerint foglalhatók össze:
• Általában véve tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi (pl.: fenti jogszabályi
felhatalmazás útján az önkormányzati rendelet).
• Előzetesen engedélyeztetni kell (irányított égetés) a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (ennek előfeltétele az előző pontban szereplő szabály teljesülése).
• Vágástéri hulladékot erdőben csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak hasznosítására nincs más lehetőség. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amely bejelentés köteles az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság felé.
• Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett (nem kell hozzá engedély, vagy bejelentés).
• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, engedély megengedi.
• A szabadban meggyújtott tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóeszközről, oltóanyagról.
• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

 

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra