VÁLASZTÁS 2014


VÁLASZTÁS 2014

 

Választással kapcsolatos tájékoztató

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontját a köztársasági elnök 2014. április 6.(vasárnap) napjára tűzte ki.  

 

Az új választási eljárási törvény alapján, a korábbi szabályoktól eltérően, a választás egyfordulós lesz. Az egyfordulós választáson mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.

 

Megváltozott az egyéni országgyűlési választókerületek száma és határa. 386 helyett 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be -a választás eredményeként- a Parlamentbe.

 

A választáson jelöltet állítani (az ajánlóívek leadásával) 2014. március 3-ig lehet, az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságánál. Az ajánlóíveket a jelöltek 2014. február 17. és 2014. március 3. között igényelhetik. (Baranya 03. sz. OEVB 7700 Mohács, Széchenyi tér 3.) A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

 

Villány közigazgatási területén lakcímmel rendelkező választópolgárok a Baranya 03. számú országgyűlési egyéni választókerületben, ajánlóív kitöltésével és aláírásával ajánlhatnak jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Szavazóköreink kialakításában változás történt. Az 01. számú  szavazókör a Közös Önkormányzati Hivatal helyett a Művelődési Ház és Könyvtár „mozi” helyiségében kerül kialakításra. A változtatást az új választási eljárásról szóló törvény tette szükségessé, miszerint legalább az egyik szavazókört úgy kell kialakítani, hogy a mozgásukban korlátozott személyek akadály nélkül elérhessék.

 

Villány Város szavazókörei:

01. szavazókör: Művelődési Ház és Könyvtár (Villány, Baross G. u. 11.)

02. szavazókör: Teleki Zs. Szakiskola Kollégiuma (Villány, Baross G. u. 100.)

03. szavazókör: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság (Villány, Virágos u. 8.)

 

A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. és 2014. április 4. 1600 óráig a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthető meg. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt, április 4.-én 1600 óráig lehet kifogást benyújtani.

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről 2014. február 17.-ig értesítést kapnak a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszti, a helyi választási irodától 2014. április 4.-én 1600 óráig újat igényelhet. (Villány, Fő tér 1.)

 

Aki szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat más településen. Nem papír alapú igazolás kerül kiadásra, hanem a választópolgár közvetlenül felkerül az érintett szavazókör névjegyzékébe. Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni. Az átjelentkezés/visszajelentkezés 2014. április 4.-én 1600 óráig  kérhető.

 

Aki külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29.-én 1600 óráig lehet kérni. 

 

Az átjelentkezés és a külföldön történő szavazás a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől kérhető személyesen, vagy ajánlott levélben, vagy a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.

 

Az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, 2014. március 21. napjáig kérheti a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Ez a regisztráció teszi lehetővé, hogy részt vehessen a nemzetiségi önkormányzati választásokon (korábban: kisebbségi önkormányzati választásokon). A regisztrációs lapon külön kell nyilatkoznia, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. Amennyiben az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként akar részt venni, akkor nem pártlistára, hanem a nemzetiségi országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek a Parlamentbe.

 

A fogyatékossággal élő választópolgárok a választójogaiknak gyakorlásához különböző segítségeket vehetnek igénybe:

-A látássérült választópolgár aBraille-írással ellátott szavazósablont használhat a szavazás céljából. Erre irányuló kérelmét 2014. március 21. napjáig nyújthatja be a helyi választási irodához.

-A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához kell benyújtani 2014. április 4.-én 1600 óráig.

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségügyi állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 2014. április 4-én 1600 óráig mozgóurnát kérhet. A szavazás napján mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb 1500 óráig.

 

Szavazni kizárólag a személyazonosságot igazoló érvényes igazolvány(személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy vezetői engedély) bemutatásával lehet.

Ezért kérjük, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető személyesen a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban, telefonon az 592-933 számon, valamint a hvi@villany.hu e-mail címen, dr. Földesi Tamás HVI vezetőtől, dr. Korossy Ildikó HVI vezető helyettestől, Óbert Gabriella és Hegyi Kristóf  HVI munkatársaktól.

 

 

 

                                                                                                      dr. Földesi Tamás

                                                                                            Helyi Választási Iroda Vezetője

                                                                                                

Letölthető dokumentumok:

Mandátumszámok meghatározásának határozata

Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem

Külképviseleti névjegyzékbe vételhez kapcsolódó kérelem

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem letöltése amagyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára (pdf)
                                                                                                       

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan