A VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA


Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüszv.), illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet alapvető célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztését, a lakosság számára korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása, valamint az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

 

Az Eüsztv. alapján a helyi önkormányzatok, valamint az általuk fenntartott költségvetési szervek 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezettek.

 

Az Eüsztv. értelmében 2018. január 1-jétől az állampolgároknak választási lehetőségük van, hogy ügyeiket elektronikusan vagy hagyományos módon kívánják intézni.

 

Amíg azonban az ügyek elektronikus ügyintézése a magánszemély ügyfelek részére csak lehetőség, addig a gazdálkodó szervezetek körébe tartozó ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélnek minősül, úgy ügyeit kizárólag elektronikusan intézheti, a kérelem nem elektronikus benyújtása esetén a kérelem visszautasításra kerül.

 

Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálrendszeren (a továbbiakban: Portál) keresztül végezhető, mely a https://ohp-20.asp.lgov.hu címen érhető el.

 

A Portál a természetes személy és jogi személy ügyfelek számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére, melyek az alábbiak:

 

  • Ügyindítás
  • Adóegyenleg lekérdezés
  • Ügykövetés
  • Elektronikus fizetés (a későbbiekben).

 

Az adóegyenleg lekérdezés menüpont alatt az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét, míg az ügykövetés által az elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszának lekérdezésére, az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére nyílik lehetőség.

 

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. A természetes személyek az ügyfélkapujukon, a gazdálkodó szervek cégkapu regisztráció után érik el a szolgáltatásokat.

Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül.

 

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben a Portálon nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu), ezekben az ügyekben az e-Papír szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést.

Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az E-papír szolgáltatás útján az ügyfeleknek szabad kézzel írt kérelmek benyújtására van lehetőségük.

Azokban az ügyekben, amelyekhez a Portálon nem áll rendelkezésre nyomtatvány, azonban az önkormányzat rendelete alapján a kérelem kizárólag formanyomtatványon nyújtható be, úgy ezen kérelmek letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.villany.hu) szerkeszthető formátumban, és az E-Papír szolgáltatáson keresztül csatolmányként nyújthatóak be.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a hatósági ügyekben 2018. január 1. napját követően az e-mailen történő kommunikáció nem minősül hivatalos kapcsolattartásnak, így e-mailen kizárólag tájékoztatás kérhető és nyújtható, az ügyintézés elektronikusan kizárólag a Portál, illetve az E-papír szolgáltatáson keresztül végezhető, illetve gazdálkodó szervezetek részére kizárólag az elektronikus ügyintézésre van lehetőség, ezért az eddig személyesen, vagy postán papír alapon benyújtott beadványokat a jövőben nem áll módunkban elfogadni.

 

Megértésüket köszönjük, kérdés esetén kollegáim szívesen állnak rendelkezésükre!

 

 

Választás 2018

 

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

A választással kapcsolatosan részletesen a következő lapszámban adunk tájékoztatást, jelenleg csak néhány információ az időpontokról, határidőkről:

 

-  A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

-  Annak a választópolgárnak, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe vételéről szóló értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 19-ig küldi meg.

- Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig, az országos listát legkésőbb 2018. március 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

- A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig választja meg.

- A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

- Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

- A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti.

- A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, illetve az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét.

- A szavazóhelyiségben szavazni 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

 

 

Adóbevallás, adófizetés

 

A helyi adók és a gépjárműadó első féléves részletének befizetési határideje a március 15.-i hosszúhétvégére tekintettel 2018. évben március 19. A határidő lejárta előtt minden adófizetésre kötelezett számlaegyenleg-értesítőt fog kapni, amelyben az adótárgyak és a hozzájuk tartozó fizetési kötelezettségek részletesen kimutatásra kerülnek.

A befizetés a helyben szokás módon történik, azaz átutalással Villány Város Önkormányzatának helyi adó számláira, valamint készpénz befizetéssel az OTP Bankban és a Hivatal helyi pénztárában. A befizetési határidő lejártát megelőző két hétben - március 1. és 14 között - a Hivatal helyi pénztára ügyfélfogadás-mentes napokon is fogadja az ügyfeleket.

Kedvezményes belépőjegy a harkányi gyógyfürdőbe

 

Az előző lapszámban tájékoztatást adtunk arról, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2018. január 1.-2018. március 31. között kedvezményes egész napos belépőjegyet biztosít a gyógy- és strandfürdőbe. A kedvezményes jegy ára 2000,- Ft, melyből a képviselő-testület döntése alapján Villány Város Önkormányzata 100 db belépőjegy erejéig 1000,- Ft-ot átvállal, azaz az állandó villányi lakosok által fizetendő téli fürdőjegy ára 1000,- Ft.  

 

A kedvezményes belépő január végére elfogyott, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel Villány Város Önkormányzata további 150 db belépőjegy erejéig 1000,- Ft-ot átvállal a téli fürdőjegyek árából, így a villányi lakosok továbbra is igénybe tudják venni a szolgáltatást.

 

A kedvezmény kizárólag személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel feltétele minden esetben a lakcímkártya, valamint arcképes igazolvány felmutatása. A belépőjegy a fürdő, valamint szauna és gőzkabin használatára vonatkozik, kezelések igénybevételére nem jogosít.

 

 

A szabadtéri égetés rendje, szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, csak akkor lehet szabadtéren égetni, ha azt külön jogszabály - azaz önkormányzat rendelet - megengedi.

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a levegő tisztaságról szóló 4/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete szerint belterületen a kerti hulladék elégetése hétfői és csütörtöki napokon 8.00-18.00 óra között megengedettKülterületen a kerti hulladék, lábon álló növényzet, és a növénytermesztéssel összefüggő hulladék elégetésére szintén hétfői és csütörtöki napokon 8.00-18.00 óra között van lehetőség azzal, hogy január-március hónapokban a külterületen történő égetés szombatonként 8.00-18.00 óra között is megengedett.

Felhívom azonban a figyelmet, hogy a külterületen lévő lábon álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.

A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés külön engedély, bejelentés nélkül bármely időpontban megengedett.

                                                          

                                                                                                          dr. Pencz-Nikolics Katalin

                                                                                                                         jegyző

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra