Fejlesztéseink


 

 

 

 

 

2018. május 22.                                                                                           

Villány Város Önkormányzata

Tájékoztató            

Villány város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása tárgyú KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01156 azonosító számú projektjéről

 

Villány Város Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökségtől a fenti projekt megvalósítására 5 988 252 Ft támogatást nyert. A támogatás 100% intenzitású.

 

Villány Város Önkormányzata, Villánykövesd Község Önkormányzata és Kisjakabfalva Község Önkormányzata a projekt keretén belül csatlakozott az ASP rendszerhez annak érdekében, hogy az adott településeken a közigazgatás minőségi színvonalemelése megvalósulhasson, az adminisztratív terhek csökkenjenek, az átláthatóság növekedjen, továbbá a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatás megteremtéséhez hozzájáruljanak.

 

A csatlakozás eredményeként valósul meg a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban folyó egyes szakrendszeri feladatok korszerű informatikai rendszeren keresztül történő ellátása, amely az adóztatás, gazdálkodás, ingatlanvagyon-kataszter, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi igazgatás, illetve az iktatás területeit érintik. Az érintett szakrendszerekben megtörtént az eddig rendelkezésre álló adatok migrációja.

 

Az ASP rendszernek köszönhetően tudják a csatlakozók az ügyfeleik részére az elektronikus ügyintézést biztosítani, illetve lehetővé válik az ügymenet nyomon követése is.

 

Villány Város Önkormányzata a projekt keretében korszerű informatikai eszközöket szerzett be, így 17 db kártyaolvasót, 9 db monitort, 7 db számítógépet (munkaállomást), 1 db laptopot, 1 db színes lézernyomtatót, 1 db fekete-fehér multifunkciós gépet, 1 db szünetmentes tápegységet.

 

A szervezetfejlesztés keretében került előkészítésre az információbiztonsági és az információátadási szabályzat, illetve került felülvizsgálatra az iratkezelési szabályzat.


 

 

 

Orahovica – Villány INTERREG pályázata

 

 

Villány Város Önkormányzata a horvátországi Orahovica Városával, mint vezető kedvezményezettel, továbbá a Virovitica-Podravina Megyei Turisztikai Egyesülettel 2016. tavaszán nyújtott be pályázatot „Hungarian-Croatian Wine Stories II.” címmel az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 felhívására.

 

A Monitoring Bizottság (Monitoring Committee) a HUHR/1601/2.1.2/0013 azonosító számú pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte és arról tájékoztatta a vezető kedvezményezettet, hogy a pályázat megvalósításához 787 182,02 EUR-t biztosít.

 

A pályázat keretében Villány Város Önkormányzata a 435.565,50 Euró összköltségvetésű projektrészéhez 85% Európai Uniós és 10 % állami támogatásban részesül.

 

A pályázat révén Villány már harmadik alkalommal működik együtt Orahovicával nemzetközi, határon átnyúló projekt megvalósítása érdekében.

 

A pályázat megvalósítása során a projekt-partnerek a korábbiak folytatásaként, de új, innovatív elemeket tartalmazó megoldásokkal elevenítik fel a borkultúrához kapcsolódó rendezvényeken a hagyományokat, ápolják a helyi értékeket, illetve a bortermeléssel összefüggő ismereteket, tapasztalatokat cserélnek, a horvát borászok ízelítőt kapnak a helyi eredetvédelemről. A projekt megvalósításában a Villány-Siklósi Borút Egyesület, a Falu-Város Vidékfejlesztési Egyesület is részt vállal.

 

Az önkormányzat a pályázat keretében megújítja a Diófás teret és az Oportó étterem előtti parkolót. A Diófás téren gyermekjátékok, infopult, a rendezvények idejére színpad kerül felállításra. Itt kerül majd sor 2018-ban családi rendezvények, interaktív programok megrendezésére. Az Oportó étterem előtti parkoló pedig egyes rendezvények (Rozé fesztivál, Ha péntek, akkor Villány,) idején gasztronómiai udvarrá alakul át, illetve a helyi termékek vásárának ad otthont. A gasztronómiai udvar a rendezvények idején mind a horvát, mind a magyar kultúrák ízei széles spektrumú kínálatával várja az ide látogatókat.

                                                                                                                     

„This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the webpage is the sole responsibility of Municipality of Villány and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.”

 

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A weboldal tartalma a Kedvezményezett, Villány Város Önkormányzata kizárólagos felelőssége, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető Európai Unió vagy az Irányító Hatóság álláspontjának.


2017.09. hónap

Villány Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a Zöld város kialakítása tárgyú, TOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Zöldítő - Első lépések Villányban az ökotudatos város kialakításához” címmel.

A támogatási kérelemben foglalt elképzelések megteremtik egy egységes városkép kialakításának az alapját, a zöldfelületi beavatkozások révén a meglévő terek minőségi megújítását irányozzák elő, illetve egy  rekreációs, szabadidős teret biztosítanak a helyben lakóknak és az idelátogató vendégeknek egyaránt.

A pályázat a Baross Gábor utca Villányi Közös Önkormányzati Hivataltól az általános iskoláig terjedő szakaszát, az Eislingen teret, a Villány Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületét, a volt bolgár emlékmű (iskola előtti tér) helyét, a Rendezvénytér melletti területet és a sportpálya szomszédságában elterülő erdőt érinti. A támogatási kérelem részletes elemei a következő linken érhetők el.

További információ

 

 

 Támogatásban részesült a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Villány Város Önkormányzatánál” című pályázat!

A kedvezményezett neve: VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Villány Város Önkormányzatánál
A projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0476
A szerződött támogatás összege: 49.142.438,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.08.31.

Villány Város Önkormányzat fotovoltaikus rendszerek kiépítését szeretné megvalósítani intézményeiben, melynek eredményeképpen az épületek éves üzemeltetési költségét, elektromos áramfogyasztását, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását jelentősen csökkenthetné. A beruházás kapcsán három intézményben kerül sor fotovoltaikus rendszerek kiépítésére, melyek nagyban hozzájárulnak az intézmények működési költségeinek visszaszorításához, a környezettudatossági szempontok figyelembe vételével. Ezek a helyszínek/intézmények a következők:

•          7773 Villány, Rákóczi u. 1-3. Hrsz.: 795/7, Csillagvölgy: Az étterem épület rendelkezésre álló déli és keleti tájolású lapostető-felületén összesen 72 db, egyenként 300 Wp teljesítményű napelem panel kerül elhelyezésre.

•          7773 Villány, Ady Endre fasor 34/6 hrsz. Hrsz.: 34/6, Rendezvénytér: A pályázat keretein belül 20 kVa csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű építése valósul meg. A villányi Rendezvénytér kijelölt épületének tetőfelületén összesen 18,3 kWp beépített teljesítményű fotovoltaikus rendszer lesz elhelyezve.

•          7773 Villány, Rákóczi u. 19. Hrsz.: 805, Óvoda: Az óvoda épület rendelkezésre álló déli és keleti tájolású tetőfelületén összesen 36 db, egyenként 300 Wp teljesítményű napelem panel kerül elhelyezésre.

Sajtóközlemény


2012. 06. 11.

2012. június 8. napján sor került a sportpálya átadására...

Az elkészült multifunkciós sportpálya

A sportpályával kapcsolatos további képek itt érhetőek el:  1  2  3  4  5  6  7  8

 

2012. 06. 08.

Tisztelt Lakosság!

Mindenkit szeretettel várunk a Villány kulturális élet infrastruktúrájámak fejlesztése, közösségi tér és rendezvényközpont kialakítása címmel benyújtott pályázat részeként elkészült városmarketing-stratégia lakossági ismertetését, oktatását célzó rendezvényre 2012. június 18. napján 16:00 órakor a Művelődési ház épületében.
A meghívót az alábbi linkre kattintva töltheti le: meghívó oktatásra

 

2012. 05. 30.

Készül a sportpályán a speciális burkolat...

A sportpálya speciális burkolata

 

2012. 05. 23.

2012. május 22. napján megkezdődtek a Rendezvénytér kivitelezési munkálatai.

Új Széchenyi terv plakátja2012. 05. 22.

Kialakításra került a sporpálya körüli kerítés is...

A sportpálya körüli kerítés

 

2012. 05. 16.

2012. május 15. napján a Képviselő-testület elfogadta a városrehabilitációs pályázat részeként elkészült városmarketing stratégiát, és városarculati kézikönyvet. A két dokumentum  társadalmasítása, az elkövetkező hetekben kezdődik meg.

 

2012. 05. 13.

Elkészült a sportpálya alapja...

A sportpálya alapja

 

2012. 05. 05.

2012. május 4. napján lezárult a városrehabilitációs pályázat építési közbeszerzési eljárása.  Az eljárás érvényes és eredményes volt. A szerződéskötést követően a legkedvezőbb ajánlatot tett kivitelező a Bern Építő Zrt kezdheti meg a kivitelezési munkálatokat.

 

2012. 04. 20.

Multifunkcionális sportpályája lesz Villánynak!
A beruházás kezdőidőpontja: 2012. április 24.

Multifunkciós sportpálya látványterve

 

2011. 11. 26.

2011. november 25. napján került megrendezésre a város-rehabilitációs pályázat nyitórendezvénye. A rendezvényen a pályázatíró, és  tervező adott tájékoztatást a megjelent érdeklődőknek a pályázat előzményeiről, az elérni kívánt célokról,  a közeljövőben várható lépésekről.  Az előadást követően állófogadás keretében kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.


Nyitórendezvény


2011. 10. 18.

2011. október 17. napján sor került a Rendezvénytér támogatási szerződésének megkötésére.
A támogatási szerződést az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: támogatási szerződés2010.09.29.

Villányi Rendezvénytér látványtervei képekben az alábbi linkeken megtekinthetők:

-Rendezvénytér1        -Rendezvénytér9
-Rendezvénytér2        -Rendezvénytér10
-Rendezvénytér3        -Rendezvénytér11
-Rendezvénytér4        -Rendezvénytér12
-Rendezvénytér5        -Rendezvénytér13
-Rendezvénytér6        -Rendezvénytér14
-Rendezvénytér7        -Rendezvénytér15
-Rendezvénytér8


2009.12.23.

10 éves városi múlt - tíz új fejlesztés.

A 2010. évben Villányban induló fejlesztésekről szóló anyag az alábbi linkre kattintva olvasható fejlesztések.

 

2010. január 25.

Villány Város Városfejlesztési Koncepiciójáról szóló anyag anyag az alábbi linkre kattintva olvasható városfejlesztési koncepció.

 

2010. január 25.

Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) az alábbi linkre kattintva olvasható IVS.

 

2010. április 20.

Villány Város Önkormányzatának Anti-szegregációs Terve anyag az alábbi linkre kattintva megtekinthető anti-szegregációs terv.

 

 

Az oldal folyamatos frissités alatt áll. Frissítve: 2018.05.15

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan