Hírek Villányból


Tájékoztató a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt előrehaladásával kapcsolatban

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

2021/2022-es menetrendváltás MÁV tájékoztató

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

Villány Város Önkormányzata támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2021. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázatához.

Tájékoztatás forgalomkorlátozásról

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a GSH-Építő Kft. megkezdi a Villány, Szent István utca járdaútfelújítási munkálatait.

A munkavégzés megkezdésének időpontja:                    

2021. november 17.

A munkavégzés befejezésének várható időpontja:         

2022. június 15.

Állásbörze tájékoztató

Tájékoztató VGYBME működéséről

Tájékoztatás útlezárásról

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a GSH-Építő Kft. – a 485873/2020 ebr42 azonosító számú pályázat keretében – megkezdi a Villány, Béke utca, 107. hrsz. alatti önkormányzati közút járda- és útfelújítását.

A munkavégzés megkezdésének időpontja:                     2021. november 11.

A munkavégzés befejezésének várható időpontja:          2021. december 31.

A munkálatok ideje alatt a Béke utcát érintően ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítaniuk, az átmenőforgalom a Béke utcában 2021. november 11. és 2021. december 31. között nem lehetséges.

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS

 
Villány Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett a helyi általános iskolások körében a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 „Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában" című projekt keretében, melyre számos, szebbnél szebb rajz érkezett.
Az eredményhirdetésre 2021. október 28-án, 17 órakor került sor a Rendezvénytér Fogadóépületében.
Minden pályázó ajándékcsomagban részesült, melyet Mayer István, polgármester nyújtott át.

Egyéb szálláshelyek magánszálláshellyé történő módosítása

A vendéglátó üzletek üzemeltetőit érintő kötelezettségek

Felhívás rajzpályázatra

Villány Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosító számú, „Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában” című projektje keretében.

Áramszünet információ

Hirdetmény

Tájékoztatás ideiglenes útlezárásról

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2021. október 5. napján 8:00 és 16:00 óra között az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. földkábeles csatlakozó létesítése céljából a Kölcsey F. u. 3. előtt a közutat lezárja.

A munkálatok ideje alatt az átmenőforgalom ezen a szakaszon nem lehetséges.

Forgalmi rend változás - Volán

Tájékoztató útlezárásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és Vállalkozásokat, hogy a Pappas Auto Magyarország Kft. rendezvénye miatt a Bóly-Villány-Siklós összekötő út (5701. jelű, villányi elkerülő út) a Villány-Virágosi kereszteződéstől a Villány-Nagyharsányi körforgalomig (azaz 014+0373 km+m szelvénytől a 018+0466 km+m szelvényig) 2021.10.07. napján 09:00 és 17:00 óra, valamint 2021.10.08. napján 09:00 és 17:00 óra között teljesen lezárásra kerül.

Áramszünet információ

Tájékoztatjuk, hogy az áramszolgáltatást időszakosan szüneteltetjük Villány településen.

2021.10.20-án 14 órától 16 óráig

 

Menetrendi információk - MÁV

Áramszünet információ

MÁV vegyszeres gyomirtás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRT megkezdi Pécs Területi Igazgatóság működési területén a nyíltvonali vegyszeres gyomirtás II. ütemét, 2021. szeptember 8-án a Pécs-Villány, ill. Villány-Mohács vonalon.

Tájékoztató forgalomkorlátozásról

Menetrendi információk - MÁV

Áramszünet információ

Tájékoztatjuk, hogy az áramszolgáltatást időszakosan szüneteltetjük Villány településen.

2021.09.10-én 9 órától 11 óráig

Szúnyoggyérítés bejelentése

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 18. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2021. augusztus 19-20. napjai, ugyanebben az időben.

Szúnyoggyérítés változás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Villány Város közigazgatási területén a 2021. augusztus 11. napján megkezdett szúnyoggyérítést a kedvezőtlen időjárás miatt Villányban a mai napon (2021. augusztus 12.) 20 órától folytatják.

Áramszünet információ

Szúnyoggyérítés bejelentése

ANTIPEST-KÖRNYEZETHIGIÉNIAI Kft egyedi önkormányzati megrendelésre, szúnyog-gyérítést végez Villány területén.

Önkéntes Katonai Szolgálat 2021

Jelentkezz gépjárművezető katonának a Magyar Honvédség toborzó irodájában!

Jelentkezz hivatásos, szerződéses vagy tartalékos katonának a Magyar Honvédség toborzó irodájában!

Vágányzári információ - MÁV

Gázszünet információ

Villány településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. számú módosítása

Óvodapedagógus állás 2022.01.01-től

Óvodapedagógus állás 2021.09.01-től

Áramszünet információ

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Menetrendi információk - MÁV

Menetrendi információk - MÁV

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal Adatkezelési tájékoztató

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha gazdasági ügyintéző munkakörbe keres szakembert

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha

gazdasági ügyintéző munkakörbe keres szakembert 

VILLÁNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2021

Vízhiány Villány térsége

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy karbantartási munkálatok miatt, vízhiány és nyomáscsökkenés várható az alábbi időpontokban és területeken

Eislingen tér lezárása

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a „Zöldítő – első lépések Villányban az ökotudatos város kialakításához” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatai megkezdődtek.

A munkálatok előrehaladásával szükségessé válik az Eislingen tér lezárása. A tervezett lezárás a tér parkolóterületét és zöldfelületét is érinti, így előreláthatóan 2021. május 25. napjától 2021. november 22. napjáig az Eislingen téri parkolóban a parkolási lehetőség megszűnik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Villányi Művelődési Ház igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Villányi Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

Áramszünet információ

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

ÚJ TELEPÜLSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét.

 

Eladó ingatlanok

Két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladó.

Áramszünet információ

Favágási munkálatok elvégzése érdekében Villányban 2021.05.11-én és 2021.05.18-án 8 órától 14 óráig a Wesselényi utca 1-től 3-ig és 2-től 20-ig, a Radnóti Miklós utca 14-ben és 15-ben, a Táncsics Mihály utca 21-ben, 23-ban és 34-ben, a Kodály Zoltán utca 1-től 5-ig és a 2-ben áramszünet lesz.

Villányban is elindult a „CseppetSem!” Program

Villány Város Önkormányzata is csatlakozott ahhoz az országos programhoz, amelynek keretében az önkormányzatok és a Biotrans Kft. együttműködése révén 2020 októbere óta 650 magyarországi településen létesültek lakossági használt sütőolaj- és sütőzsiradék-gyűjtési pontok, ahonnan a rendszeres és szakszerű elszállításról, valamint a megfelelő hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadásáról az önkormányzat szerződött szolgáltatója, a Biotrans Kft. gondoskodik.

Tájékoztató növényvédelmi kezelésről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április 14-e és 21-e között a Villány belterületén található közönséges vadgesztenyefák (Aesculus hippocastanum) növényvédelmi kezelését végzik vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) kártétele valamint guignardiás levélfoltosodás (Guignardia aesculi) ellen.

Áramszünet információ

Karbantartási munkálatok elvégzése érdekében Villányban 2021.05.04-én 8 órától 15 óráig az Erkel Ferenc utca 1-től 19-ig és 2-től 22-ig, a Hegyalja utcában és a Déryné utcában áramszünet lesz.

Üzemzavar elhárítási munkálatok elvégzésének érdekében Villányban 2021.05.12-án 8 órától 15 óráig a Virágos utca 1-től 55-ig és 2-től 52-ig, József Attila utca 1-től 3-ig és 2-től 4-ig, a Zalka Máté utca 1-től 3-ig és 2-től 6-ig, a Pincesoron és a MÁV sorompónál áramszünet lesz.

Villány településrendezési terve 1. sz. módosítás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2020. (IX.03.) számú határozatával a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosításáról és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról döntött.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Villány településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Tájékoztatás ideiglenes útlezárásról

Tájékoztatás ideiglenes útlezárásról

Tisztelt Villányi lakosok!

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2021. március 31. napján 8:00 és 16:00 óra között az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. földkábeles csatlakozó létesítése céljából a Petőfi S. u. 43. előtt a közutat lezárja.

A munkálatok ideje alatt az átmenőforgalom ezen a szakaszon nem lehetséges.

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Villány Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása előtt az előzetes partnerségi egyeztetést, valamint az érintett álligazgatási szervekkel azt egyeztetést lefolytatta, mely alapján elkészítette a településkép védelméről szóló rendelet tervezetét.

ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

Volánbusz menetrend módosítás 2021. április 11-től

Tervezett menetrend módosítás 2021. április 11-től

5813 Mohács – Lippó – Villány – Harkány autóbuszvonalon

Mohácsi Tankerületi Központ Közlemény

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

KÖZLEMÉNY

a Mohácsi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

ÍGY VIGYÁZHATUNK SZERETTEINKRE AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

A COVID-19 járvány miatt az újabb módszerekkel elkövetett csalás bűncselekmények vonatkozásában az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya által készített közlemény olvasható az alábbiakban:

VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGVÁLTOZOTT ÜGYINTÉZÉSI RENDJE

TÁJÉKOZTATÁS A VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MEGVÁLTOZOTT ÜGYINTÉZÉSI RENDJÉRŐL

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. Korm. rendelet alapján a  közigazgatásban foglalkoztatott személyek - néhány kivételtől eltekintve - a munkájukat a munkavégzés helyétől eltérően, a lakó- illetve tartózkodási helyükön kötelesek végezni.

Áramszünet információ

Villányban 2021.03.10-én 8 órától 15 óráig az Erkel Ferenc utca 1-től 19-ig és 2-től 22-ig, a Hegyalja utcában és a Déryné utcában tervezett áramszünet ELMARAD!

 

Villányban 2021.03.18-án 8 órától 15 óráig a Virágos utca 1-től 55-ig és 2-től 52-ig, József Attila utca 1-től 3-ig és 2-től 4-ig, a Zalka Máté utca 1-től 3-ig és 2-től 6-ig, a Pincesoron és a MÁV sorompónál tervezett áramszünet ELMARAD!

Vízszolgáltatás szünetelése 2021.03.09.

Vízszolgáltatás szünetelése 2021.03.09. (kedd) 8:30-14:30 között

Áramszünet információ

Áramszünet információ: Villány, 2021.03.10.

Tájékoztató a ZÖLDHULLADÉK gyűjtésről!

Tisztelt Villányiak!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy településünkön a Dél-Kom Kft. 2021. április 15-én zöldhulladék elszállítást végez.

A gyűjtés kiterjed:

  • ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve)
  • fűkaszálék (műanyag zsákba)
  • falomb (műanyag zsákba)

Kérjük a megjelölt napon reggel 6 óráig kihelyezni a zöldhulladékot.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy április hónapban nem lesz több alkalommal zöldhulladék elszállítás.

Áramszünet információ

Áramszünet információ: Villány, 2021.03.01-02.

MBÉ Minőségi Borok Ételek 2021. Télutó

MBÉ Minőségi Borok Ételek 2021. február

Retro Véradás

veradasRetro Véradás

Helyszín: Villányi Rendezvénytér

2021. február 23. 09:00 - 13:00

Vendéglátóhely üzlettípus bejelentése

BEJELENTÉS

Vendéglátóhely üzlettípusról

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

31. §-a és 4. sz. melléklete alapján

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat: szakmai vezető állás

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető munkakör betöltésére.

Áramszünet információ

Fejlesztési munkálatok elvégzése érdekében Villányban

 

2021.03.01-én 8 órától 20 óráig a Baross Gábor utca 109-től 151-ig, a Déryné utcában, az Erkel Ferenc utcában, a Hegyalja utcában, az Oportó utcában, a Szőlő utcában, a Teleki Zsigmond utcában, a Petőfi utca 52-től 70-ig és 47-től 53-ig, a Tiffán pincészetnél, az Oportó utcai pincesoron és a Batthyány utca 15-ben (Bock Hotel Ermitage)

 

2021.03.01-én 8 óra és 10 óra között várhatóan 30 perc időtartamban a Rákóczi utca 1-től 33-ig és 2-től 28-ig, a Batthyány Lajos utca 1-től 27-ig és 2-től 26-ig, a Petőfi utca 1-től 45-ig és 2-től 50-ig, a Hunyadi utca 1-től 15-ig és 2-től 6-ig, a Kőbánya utcában, az Arany János utca 1-től 9-ig és 2-től 30-ig, Dr. Dombai utca 1-től 21-ig és 2-től 20-ig, a Mathiász utcában, a víztározónál és az adótoronynál

 

2021.03.02-án 8 órától 20 óráig Rákóczi utca 1-től 45-ig és 2-től 32-ig, a Batthyány Lajos utca 1-től 27-ig és 2-től 26-ig, a Petőfi utca 1-től 45-ig és 2-től 50-ig, a Hunyadi utca 1-től 63-ig és 2-től 54-ig, a Kőbánya utcában, az Arany János utca 1-től 9-ig és 2-től 30-ig, Dr. Dombai utca 1-től 21-ig és 2-től 20-ig, a Mathiász utcában, a víztározónál és az adótoronynál, a Szőlőhegy transzformátorállomás teljes területén, az Ady fasor  4-től 6-ig és az 5-ben, a Fülemüle csárdában, a MÁV lakásoknál és a vasútállomás területén

 

áramszünet lesz.

Áramszünet információ

Fejlesztési munkálatok elvégzése érdekében Villányban 2021.02.16-án 8:30-tól 15:30-ig az Ady Endre fasor 1-től 3-ig és a 2-ben, a Baross Gábor utca 1-től 5-ig és 2-től 4-ig, a Szent István utca 1-től 33-ig és 2-től 32-ig, a Béke utca 1-től 15-ig és 2-től 10-ig, a Damjanich utca 1-től 43-ig és 2-től 38-ig, a Dózsa György utca 2-ben, a MOL kútnál lévő autómosónál és a rendezvénytéren lévő DRV átemelő szivattyúnál áramszünet lesz.

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Villány Város Önkormányzata módosítani kívánja a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletét. A módosítás a Villány, 0177. hrsz. alatti, jelenleg gazdasági erdő besorolású ingatlant érinti, melyen Villány Város Önkormányzata pályázat keretében tanösvény kialakítását, ill. információs táblák elhelyezését tervezi, ezt azonban a jelenlegi övezeti besorolás nem teszi lehetővé. 

2021. évi hulladékszállítási naptár

Tisztelt Villányi Lakosok!

Az alábbi linken érhető el a 2021. évi hulladékszállítási naptár.

Kamerával megfigyelt terület! Tájékoztató adatkezelésről

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

Tájékoztató adatkezelésről

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Villány város közterületein az épületeken kívüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: térfigyelő kamerákkal) figyeljük, melynek során a településen való tartózkodás során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha - óvónő állás

Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvónő munkakör betöltésére.

1818-as Kormányzati Ügyfélvonal

Tisztelt Villányi Lakosok!

Villány Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy 2021. január 1-től lehetőségük van a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon segítséget kérni, ha kérdésük van az elektronikus ügyintézés kapcsán.

Szent István utcát és Béke utcát érintő ivóvízhálózat felújítási munkái

Villány, Szent István utcát és Béke utcát érintő ivóvízhálózat felújítási munkái 2021. január 4. napjával megkezdődnek.

Az ivóvízhálózat felújítási munkák a kivitelező tájékoztatása szerint a Szent István utcában kezdődnek, majd ezt követően a Béke utcában folytatódnak. A munkálatok a Béke utca és a Szent István utca teljes szakaszát érintik. A kivitelezés 2020.01.04. napjától 2020.06.04. napjáig szakaszosan történik.

Kijárási tilalom alatti munkavégzésről szóló igazolás

A koronavírus elleni védekezés érdekében november 11-től kijárási tilalom lép életbe este 8 és reggel 5 óra között. Munkavégzés esetén lehetőség van az ez alóli mentességre, ezt azonban igazolni kell.

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS

Nem csak a szeretteink, hanem a rászorulók karácsonyát is szebbé tehetjük egy apró adománnyal. Idén ismét gyűjtést szervezünk és folytatjuk másfél évtizedes hagyományunkat az Ormánság aprófalvainak szűkölködő gyermekeinek. Szívesen várjuk játékok, írószerek a tisztálkodási kellékek felajánlását, pénz adományozását.
 
A gyűjtés helye idén is változatlan:
Villány, Dózsa György utca 1.
 
A felajánlásokat 2020. december 06-áig várjuk!
 
Előre is köszönjük!
Éva néni

Álláslehetőség a Volánbusz Zrt.-nél

Autóbusz-vezető szeretnél lenni? Legyen a hobbid a hivatásod!

Jelentkezz a VOLÁNUSZ Zrt.-hez autóbusz-vezetőnek!

A VOLÁNBUSZ Zrt. alaptevékenysége a menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közfeladat ellátása Baranya megyében helyi és helyközi járatokon is. Társaságunk elhivatottan biztosítja évente több,mint 100 millió utas mindennapos utazási, munkába- és iskolába járási lehetőségét, valamint a létfontosságú intézmények megközelíthetőségét.

 

Járulj hozzá Te is közszolgáltatásunk optimális működéséhez!

Tájékoztató az október 23-i ünnepségről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy idén a kialakult helyzetre való tekintettel, és az operatív törzs ajánlására, az október 23-i városi ünnepség helyett, 17 órától egy szűk körben megtartott koszorúzással tisztelgünk 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Természetesen 17 órától a város vezetése mellet mindazoknak lehetőségük van koszorút elhelyezni, aki szeretne.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a ZÖLDHULLADÉK gyűjtésről!

Tisztelt Lakosság!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.

Cégünk a zöldhulladék elszállítását az alábbi időpontban végzi:

 

2020. OKTÓBER 14. – SZERDA

TÁJÉKOZTATÓ - EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOMRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és Vállalkozásokat, hogy Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ÉFÁT/224/2020. számú határozatával Villány, Kisjakabfalva, Villánykövesd közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára – 2020. október 7 -től október 27-ig, azonnali hatállyal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának pályázati kiírása

Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által - az esélyteremtés érdekében - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtható támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Gondoskodjon gyeremeke jövőjéről!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Start-Értékpapírszámla, illetve Babakötvény helyszíni számlanyitására, 2020.október 07-én van lehetőség a Villányi rendezvénytéren, reggel 9 órától. Kérjük Önöket, hogy amennyiben érdeklődnek a lehetőség iránt, indulás előtt legyenek szívesek a mellékelt tájékoztatót, illetve plakátot átolvasni, mely a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat is tartalmazza.

SZÁRSOMLYÓ KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET HUDD20006 NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV

SZÁRSOMLYÓ

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

HUDD20006

NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV

MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. szeptember 3. napján 8:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 08. 13. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 08. 14-15 napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

 

Pályázati felhívás - turisztikai-marketing referens

Pályázati felhívás

 

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet

turisztikai-marketing referens munkakör munkaviszony keretében történő betöltésére határozatlan időre az alábbiak szerint

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. 08. 13. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 08. 14-15 napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 A kezelés pontos időpontja: 2020. 07. 28. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 07. 29-30 napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Tájékoztató a rendezvényekről

Villány Város Önkormányzata ellenkező kormányzati döntésig tervezi, hogy a 2020. augusztus 21-i "Ha péntek, akkor Villány", a 2020. augusztus 22-i Villányi Hosszú HétVÉGRE programokat valamint 2020. október 2-4 között a Villányi Vörösbor Fesztivált megrendezi. Az aktuális információként kérjük kövessék nyomon a facebook oldalunkat.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén, földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A kezelés pontos időpontja: 2020.július 08. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 09-10. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

 

Tájékoztató lomtalanításról

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi VILLÁNY területén a lakosság részére térítésmentes lomtalanítási akcióját. Cégünk a lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi.

Áramszünet információ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy június 22 és 23-án 8:00-16:00 között fejlesztési munkák miatt áramszünet lesz a mellékelt tájékoztatóban szereplő utcákban. A felhívásban hasznos információkat kaphatnak a bérelt aggregátorral rendelkezők is.

Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet- pénzügyi ügyintéző - pénztáros munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet- pénzügyi csoportvezető-helyettes

Pályázati felhívás- családsegítő

 

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére

Tájékoztatás 5707. jelű főút Villány, Baross Gábor utcai szakaszát érintő útfelújításról

Tájékoztatjuk a tisztelt villányi Lakosságot és Vállalkozókat, hogy a Magyar Közút Nzrt. kivitelezője várhatóan 2020.05.25-én (hétfőn) a Baross G. u. 29/A. házszámtól indulva, az úttest felmarásával megkezdi az 5707. jelű országos főút villányi szakaszán az útburkolat felújítását.

Tájékoztató az engedély nélkül fúrt, vagy ásott kutak engedélyezéséről

A 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített kutak fennmaradására kérelmet kell előterjeszteni a jegyzőnél, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóságnál.

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő információk

Magyarország Kormánya a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendeletében a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítések rendelt el, melyek az alábbiak:

Pályázati felhívás közétkeztetés biztosítására

A Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás döntése alapján a Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha pályázatot ír ki a közétkeztetés biztosítására.

Véradás

Menetrendi információk - MÁV

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN MEGHOZOTT HELYI INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és Vállalkozókat, hogy a vezetésemmel, a helyben működő, önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek bevonásával megalakult operatív stáb a koronavírus járvány megelőzése érdekében, az eddigi kormányzati intézkedésekre figyelemmel az alábbi döntéseket hozta.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, Vállalkozókat, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (II.11.) számú kormányrendeletével 2020.03.11-én 15:00 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. március 16. napján 8:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Villány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

2020. március 16. napján 8:00 órai kezdettel

 

 testületi ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADÓ-, PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2020. március 12. napján 16:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Villány Város Önkormányzata

Adó-, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

2020. március 12. napján 16.00 órától

bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. március 12. napján 17:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Villány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

2020. március 12. napján 17:00 órai kezdettel

 

 rendkívüli testületi ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tájékoztató - Elektronikus Fizetési Szolgáltatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus fizetés bevezetésével az ügyfeleknek lehetősége van saját vagy más nevében a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettéség elektronikus útón teljesíteni.

2020. évi hulladékszállítási menetrend

MEGHÍVÓ -VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. február 17. napján 9:00 órai kezdettel tartandó TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Villány Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

2020. február 17. napján 9:00 órai kezdettel

 

 testületi ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Villány Város Önkormányzata rendezvényszervezői munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Felhívás rendezvényszervezői munkakör betöltésére (határozatlan időre)

Villány Város Önkormányzata a fenti munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Villány Város Önkormányzata városüzemeltetési csoportvezetői munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Felhívás városüzemeltetési csoportvezetői munkakör betöltésére (határozatlan időre).

Villány Város Önkormányzata a fenti munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet- pénzügyi csoportvezető-helyettes

2020. évi rendezvények Villányban

Tájékoztatás a szálláshelyeket érintő változásokról, kötelezettségekről

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától több pontban megváltozott.

Minden szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A bejelentés kötelező adattartalma nem változott, melléklettartalma annyiban bővült, hogy a kérelmezőnek be kell nyújtania a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.

Menetrendi változások december 15-től

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. december 15-től hatályba lépő menetrendjének módosításait tartalmazó tájékoztatás.

Szünidei gyermekétkezés a téli szünetben

Az a gyermek, aki tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év szeptember 1. napján fennállt, és a törvényes képviselő azt igényelte, az évközi szünet időtartamára déli meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat az iskolai téli szünidő munkanapjaira (12.23., 30-31., 01.02.-03) a Hét Fogás Fogadó (Villány, Baross G. u. 41-43.) útján biztosítja az étel 10.30-13.00 óra között történő elvitelének lehetőségével.

Felhívom a figyelmet, hogy az étel átvételére 2019. december 23. napján a Csillagvölgy Étteremben, míg a további munkanapokon a Hétfogás Fogadóban lesz lehetőség szintén 10.30-13.00 óra között.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a korábbi szünetekkel ellentétben éthordót nem kell biztosítani, mivel a vállalkozó az ételt csomagoltan szállítja ki.

Igazgatási szünet

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 23. és 2019. december 31. között zárva tart. Az igazgatási szünet alatt - naponta 8.00 – 12:00 óra között - kizárólag ügyelet működik, mely kérelmek benyújtását, elhunyt személy anyakönyvezését és általános önkormányzati ügyekben való információkérést tesz lehetővé, egyéb egyedi ügyek intézésére nincs lehetőség.

Teljes körű ügyintézésre 2020. január 2. napjától lesz ismételten mód.

Tájékoztatás nyitvatartásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
  Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. 12. 14-én (szombaton) a hivatal zárva tart.

Rendkívüli sürgős esetben az alábbi telefonszám hívható:

06-30/508-1215

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Meghívó - Közmeghallgatás

Villány Város Önkormányzata Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt,

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 12- én (csütörtök), 18.00  órakor  

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

I. emeleti tanácsteremében tartandó

közmeghallgatására  

Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - adóügyi ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint adóhatóság illetékességi területén, a hatáskörébe tartozó adóügyek, elsősorban adóellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati felhívás - A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet - pénzügyi ügyintéző

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal, a hozzá tartozó önkormányzatok, költségvetési szervek, társulások működésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

A Csányi Pincészet Zrt. Pincemunkás munkakörbe új kollégát keres

A Csányi Pincészet Zrt. Pincemunkás munkakörbe új kollégát keres.

Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Pályázati felhívás- családsegítő

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére

Meghívó - Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Villány Város Önkormányzata Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt,

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. november 14- én (csütörtök), 14.00órakor  

a Városháza - Tanácsteremben tartandó

Testületi ülésére

10 Ezer Lépés Program Baranya megyei rendezvénye

Baranya megyei közérdekű programajánló

Várják a férfiakat (és a nőket): mit tehetnek önmagukért a rákbetegek?

Összefogás a prosztatarák ellen Baranya megyében

Hogyan javíthatják életkilátásaikat és életminőségüket a daganatos betegek? Erre a kérdésre is választ adnak Pécsen, ahová Baranya megye minden településéről várják a résztvevőket a prosztatadaganat által érintett férfiaknak meghirdetett, azonban mások számára is hasznos 10 Ezer Lépés Program Baranya megyei rendezvényére. Nemcsak a férfiakra számítanak, hanem a nőkre is, mert sokszor rajtuk múlik, hogy a férfiak eljutnak-e orvoshoz, milyen segítséget fogadnak el vagy milyen aktivitást végeznek.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar aula (Pécs, Szigeti út 12.)

Időpont: 2019. október 26., szombat 10.00

Tájékoztató a ZÖLDHULLADÉK gyűjtés időpontjáról!

Tisztelt Lakosság!


A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.


Cégünk a zöldhulladék elszállítását az alábbi időpontban végzi:
2019. október 21. (hétfő)Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Karbantartási munkák elvégzésének érdekében Villányban 2019.10.02-án 8 órától 15 óráig a Szőlőhegy transzformátorállomás nyugati áramkörén áramszünet lesz.

Karbantartási munkák elvégzésének érdekében Villányban 2019.10.09-én 8 órától 14 óráig a Csillagvölgy pincészetnél áramszünet lesz.

Értesítés iskolakezdési támogatásról.

Tájékoztató vízhiányról.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Villány településen tároló medence mosatási munkálatok miatt időszakosan nyomáscsökkenés, vízhiány, vízzavarosodás várható az alábbi időpontokban.

 

2019. szeptember16-18 között 08:00-15:00 óráig(érintett terület: Villány egész település)

2019. szeptember 23-25 között 08:00-15:00 óráig (érintett terület: Villány egész település)

2019. szeptember 24-én 08:00-15:00 óráig (érintett terület: Villány egész település, és a Szőlőhegy területe)

Siklósi Központi Háziorvosi Ügyelet – Telephelyváltozás

Értesítjük lakosainkat, hogy a Siklósi Központi Háziorvosi Ügyelet betegellátása
2019. augusztus 31. napjától a Siklós,Dózsa Gy. u. 5. sz.
(a régi bölcsőde épületében, bejárat a kollégium felől az iskola utcából) alatt üzemel.

Ügyeleti ellátási idő:
Hétfõ–péntek: 15.30 – 7.30 óra
Hétvégén és ünnepnapokon: egész nap
Ügyelet elérhetősége: 72/515-104

Helyi önkormányzati választás 2019

Csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbetegellátás

A Medi-Home Szolgáltató Bt. által járóbeteg-ellátás keretében gyakorolt csecsemő- és gyermekgyógyászat szakma szüneteltetésére tekintettel a csecsemő- és gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátást átmenetileg a Mohácsi Kórház nyújtja az alábbi időpontokban:


Hétfõ–csütörtök: 11.30 – 13.00 óra
Péntek: 11:00 – 12:00 óra.

Tájékoztató gázhiányról.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pécsen a fő gázvezeték meghibásodása miatt a mai napon (2019.08.26.) gázhiány várható.

A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Türelmüket és megértésüket küszünjük!

Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Karbantartási munkálatok elvégzésének érdekében Villányban 2019.09.19-én 8 órától 16 óráig a Virágos utca 1-től 55-ig és 2-től 52-ig, József Attila utca 1-től 3-ig és 2-től 4-ig, a Zalka Máté utca 1-től 3-ig és 2-től 6-ig, a Pincesoron és a MÁV sorompónál áramszünet lesz.

Villány-Szőlőhegy vízhiány - nyomásfokozó karbantartás

Tájékoztatásul közöljük, hogy Villány - Szőlőhegy területén

 

2019. augusztus 28-án, szerdán

a Villány Szoborparki nyomásfokozó karbantartási munkálatai miatt időszakos nyomáscsökkenés, időszakos vízhiány , vízzavarosodás várható.

TÁJÉKOZTATÁS VONATPÓTLÓ AUTÓBUSZRÓL, MENETREND-MÓDOSÍTÁSRÓL

Álláslehetőség a Csányi Pincészetnél.

A Csányi Pincészet Zrt. felvételt hirdet a következő munkakörök betöltésére.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy 2019. 08. 05-én napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek.

Szentlőrinci Gazdanapok

Mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár


2019. augusztus 2-4

„Közel három évtizede sikeres a Dél-Dunántúl legnagyobb agrárkiállítása”

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy 2019. 07. 22-én napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. 

 

Pályázati felhívás - intézményvezető

Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
család- és gyermekjóléti szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy 2019. 07. 08-án napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. 

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy 2019. 06. 20-án és 06. 24-én a napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. 

Bejelentett alkalmi/egyéb rendezvények

Bejelentett alkalmi/egyéb rendezvények

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy 2019. 06. 13-án a napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. 

Álláslehetőség a Csányi Pincészetnél.

A Csányi Pincészet ZRt. gépkezelő pozícióba keres új kollégát.

Diákmunka

Ismét lehetőség van a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákoknak az önkormányzatnál nyári diákmunkára jelentkezni.

Tavaszi lomtalanítási akció

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2019. május 15-én (szerdán) megrendezi Villány területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját.

Áramszünet információ

 

 Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Karbantartási munkák elvégzésének érdekében Villányban

2019.05.09-én 8 órától 16 óráig a Dr. Dombay utca 6-tól 18-ig és 7-től 19-ig, a vízmű tározójánál és az antennatoronynál áramszünet lesz. 

Karbantartási munkák elvégzésének érdekében Villányban

2019.05.08-án 8 órától 16 óráig a Szőlőhegy transzformátorállomás nyugati áramkörén áramszünet lesz.

Palkonya -Pünkösdi Nyitott Pincék - Menetrendi információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. június 9-én a palkonyai „Pünkösdi Nyitott Pincék” rendezvény miatt a 65 Pécs – Magyarbóly és 66 Villány – Mohács vasútvonalakon a Közforgalmú menetrendben meghirdetettől eltérően egyes vonatok villányi átszállással közlekednek, illetve Villány – Pécs állomások között mentesítő vonat közlekedik (Villány indul: 23.40, Palkonya 23:45/23.55, Pécs érkezik: 00:30).

Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

Pályázati felhívás - műszaki ügyintéző

Pályázati felhívás

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

Hirdetmény és tájékoztató

Villány Város Önkormányzatának a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

 

2019. március 11. napján 17:00 órakor

 tartandó lakossági fórumról

Hirdetmény és tájékoztató

Villány Város Önkormányzatának a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

 

2019. március 11. napján 16:30 órakor

 tartandó lakossági fórumról

Áramszünet információ

2019.02.19-én 9 órától 15 óráig Batthyány Lajos utca 13 Mayer pincészet,

2019.03.05-én és 2019.03.06-án 8 órától 16 óráig az Oportó utca 1-től 19-ig és 2-től 20-ig, az Oportó utcai pincesoron, a Günzer és a Stier pincészetnél áramszünet lesz.

 

Karbantartási munkálatok elvégzésének érdekében Kisjakabfalván 2019.03.13-án 8 órától 16 óráig a Fő utca 1-től 83-ig és 2-től 82-ig áramszünet lesz.

Pályázati felhívás - műszaki ügyintéző

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

Busójárás- Menetrendi értesítés

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. március 2-től 2019. március 3-ig a mohácsi Busójárásra történő kedvezőbb eljutás érdekében a 65 Pécs – Magyarbóly és 66 Villány – Mohács vasútvonalakon a Közforgalmú menetrendben meghirdetettől eltérően egyes vonatok Pécs – Mohács viszonylatban átszállás nélkül, míg Pécs – Magyarbóly (-Beli Manastir) viszonylatban villányi átszállással közlekednek.

2019. évi rendezvények Villányban

Kiemelt és visszatérő rendezvényeink összefoglalója 2019-re. 

Szeretettel várunk!

Vágányzári információ

TÁJÉKOZTATÁS MENETREND-MÓDOSÍTÁSRÓL

Álláslehetőség a Csányi Pincészetnél.

A Csányi Pincészet Zrt. felvételt hirdet traktoros munkakör betöltésére. Jelentkezését Nagy Roland szőlészeti vezetőnél a +3630/9163132 telefonszámon, illetve a roland.nagy@csanyipinceszet.bonafarm.hu e-mail címen várjuk.

2019. évi hulladékszállítási menetrend

Pályázati felhívás - Védőnő

Pályázati felhívás- családsegítő

 

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi segítségnyújtás

 családsegítő

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás-vezető családsegítő

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi segítségnyújtás

vezető családsegítő

munkakör betöltésére.

Álláslehetőség a Csányi Pincészetnél.

Menetrend értesítés

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2018/2019. évi Somogy, Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. december 9-től – vasárnaptól – az alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe:

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2018. december 9-től 2019. február 15-ig Kelenföld – Százhalombatta állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részlet Villány város településfejlesztési koncepciójából

Tankönyvtámogatás

Villány Város Önkormányzata korábbi döntése alapján a villányi lakóhellyel rendelkező, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozataira járó diákok részére 4.500,- Ft, a Villányi Alapfokú Oktatási és Nevelési Központban tanuló villányi diákok részére 2000,- Ft beiskolázási támogatás megítéléséről döntött.

Szociális tüzelőanyag igénylése

Villány Város Önkormányzata pályázat útján 194 erdei m3 szocáiális tüzifa támogatásban részesült.

A Képviselő-testület a jogosultsági feltételekről a 2018. november 20. napján tartandó ülésén dönt.

Tájékoztató a ZÖLDHULLADÉK gyûjtés idõpontjáról!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyûjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.


Cégünk a zöldhulladék elszállítását az alábbi idõpontban végzi:
2018. november 24. (szombat)

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

Megújulunk! A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, „A mi Európánk” című sikeres vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. tanévbenmagyarországi és határon túli magyar középiskolások számára meghirdeti a „Hétköznapok Európája”című vetélkedőt.

Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása miatt vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kell kérelmeznie annak, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített kutat. Mentesül a bírság megfizetése alól, aki az eljárást 2018. december 31-ig kezdeményezi, és az engedély feltételei fennállnak.

Álláslehetőség

Carmeuse Hungária Kft cég beremendi üzemébe termelési területre új munkatársakat keres. 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Kisjakabfalva, Villány és Villánykövesd települések közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint a legeltetett állatokra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el 2018. október 2. napjától október 22. napjáig, a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára.

Ebben az időszakban az ebeket megkötve, zárva kell tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a község egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.

Lakossági tájékoztató - Vörösbor Fesztivál

Téli rezsicsökkentés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján azok a háztartások, akik korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, és a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használtak az előző fűtési szezonban - azaz, akik fával vagy szénnel tüzeltek - egyszeri természetbeni támogatásra jogosultak a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtést használók nem jogosultak a támogatásra.

Véradás Villányban!

 

Véradásra kerül sor a Villányi Művelődési Ház mozitermében 2018. szeptember 20-án (csütörtökön)  9 és 12 óra között.

A véradásra személyi igazolványát, lakcím-és TAJ-kártyáját kérjkük hozza magával.

Menetrendi értesítés

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. szeptember 1-jétől – szombattól – az alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe.

Másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos


Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzéseit, illetve az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére, 2018. augusztus 21-tól 2018. augusztus 23-án éjfélig.

Vágányzári hírek

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (III.14) számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el

Másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzéseit, illetve az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére, 2018. július 30-tól 2018. augusztus 3-án éjfélig.

Tájékoztató - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását a MÁV FKG megkezdi, mely az alábbiak szerint történik:

Tájékoztatés munkarend változásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. augusztus 06. és 2018. augusztus 10. között

6:00 -14:00 óráig tart nyitva.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Vízhiány - 2018. július 23-án és 24-én

Ivóvíz medence karbantartása miatt nyomáscsökkenés, és vízhiány várható.

TÁJÉKOZTATÁS AUTÓBUSZ MEGÁLLÓRÓL

Áramszünet információ

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban

Pályázati felhívás - családsegítő

Kiemelt rendezvények a Villányi borvidéken

Áramszünet információ

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Tájékoztató a vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítéséről

Tisztelt Villányi 
Lakosok és Vállalkozók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 2-3. napján a város területén lévő vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítésre kerül sor.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüszv.), illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet alapvető célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztését, a lakosság számára korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása, valamint az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

Kedvezményes belépőjegy a harkányi gyógyfürdőbe

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2018. január 1.-2018. március 31. között kedvezményes egész napos belépőjegyet biztosít a gyógy- és strandfürdőbe. A kedvezményes jegy ára 2000,- Ft, melyből a képviselő-testület döntése alapján Villány Város Önkormányzata 250 db belépőjegy erejéig 1000,- Ft-ot átvállal, azaz az állandó villányi lakosok által fizetendő téli fürdőjegy ára 1000,- Ft.  

Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtés.

Időpont: 2018. március 26. és április 23.

közötti hétköznapokon,

6.00 és 17.00 óra között

 

Helyszín: Villány, Rákóczi F. u. 14.

 (régi Óvoda udvara) kulcs az új oviban elkérhető!

Pályázati felhívás - önkormányzati referensi – jogi ügyintézői

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

önkormányzati referensi – jogi ügyintézői

munkakör betöltésére

MEGHÍVÓ - A villánykövesdi Fekete-hegy fenntartási tervének egyeztetésére

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton meghív minden érdeklődőt a Natura 2000 hálózat részét képező HUDB20003 jelű, Villánykövesdi Fekete-hegy elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének egyeztetésére és igény esetén az azt követő terepi bejárásra.

Tájékoztató a fagykár elleni védekezésről

Tudta Ön, hogy a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?

Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket Ön is tegye meg, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

A VILLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

Február 26-tól módosított menetrend, pótlóbuszok a pécsi fővonalon és a csatlakozó vonalakon

Budapest, 2018. február 15. – Jelentős menetrendváltozásra, valamint pótlóbuszos átszállásokra kell számítaniuk a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon és a csatlakozó vonalakon utazóknak a Kelenföld–Érd felső szakaszon végzett pályafelújítás miatt.  A február 26-tól életbe lépő módosítások június 15-ig, a nyári menetrendig érvényesek. A munkafázisokhoz igazodva további módosítások is lesznek a felújítás várható befejezéséig, 2019 tavaszáig.

Véradás

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

IGAZGATÁSI SZÜNET

IGAZGATÁSI SZÜNETTájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2017 (IV.4.) számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el,

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2017. december 10-től – vasárnaptól – az alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe.

Tájékoztó az adórendeletről

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát.

Állásbörze a Tudásközpontban

Hivatali zárvatartás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az EON Zrt. Villány Városában hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez, amely a település több részén időszakos áramkimaradással jár.

Az áramszünet a Közös Önkormányzati Hivatal épületét a munkaidő teljes időtartamában 2017. november 14. napot érinti.  Ezen a napon a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, ezért a Hivatal zárva tart. 

 

Megértésüket köszönjük.

Vágányzári hírek

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. december 8-tól 2017. december 9-ig Kelenföld – Százhalombatta állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Áramszünet információ

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

 

Német nyelvű ügyfélszolgálatos munkalehetőség

IT szolgáltatással foglalkozó partnerünk keres ügyfélszolgálati munkatársat teljes- vagy részmunkaidőbe

HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével valamennyi önkormányzat köteles településképi rendeletet alkotni. A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

Tájékoztatás a őszi zöldhulladék gyűjtésről

TISZTELT LAKOSSÁG!

A DÉL-KOM NONPROFIT KFT.  ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST SZERVEZ VILLÁNY LAKOSSÁGA SZÁMÁRA. A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁST AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN VÉGZIK.
2017. OKTÓBER 21. 

2017.NOVEMBER 25.

Értesítés a beiskolázási támogatásról

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
 Villányi Közös Önkormányzati Hivatal épületét éríntő felújítási munkálatok miatt a főbejárati ajtót lezártuk.

A hivatal megközelítése az oldalsó bejáraton keresztül történik.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Történelmet kézbesítünk!

A Postamúzeum utazó kiállítással emlékezik a magyar posta függetlenné válásának 150. évfordulójára.


A ma postai célokra használt legnagyobb, 18 tonnás teherautóban berendezett kiállítás május 4-én indul országjáró útjára, megáll azokon a településeken, melyeken 150 éve nyílt először postahivatal, ellátogat országos fesztiválokra, a Magyar Posta által szervezett nagy rendezvényekre, és feltárja rakterét az útvonalába eső településeken.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Értesítjük Önöket, hogy az országos központi szúnyoggyérítés keretében 2017. 08. 14-én a napnyugta utáni időszakbanVillány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. Tartaléknapok: augusztus 15-16.

A felhasználásra kerülő vegyszer: CORATRIN

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2017. (IV.04) számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el,

melynek értelmében


 

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. augusztus 14. és 2017. augusztus 18. között

zárva tart.

TÁJÉKOZTATÓ III. FOKÚ HŐSÉGRIADÓRÓL

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzései alapján, az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 2017. augusztus 1. (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 4. (péntek) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriadót rendel el az ország egész területére vonatkozóan.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Értesítjük Önöket, hogy az országos központi szúnyoggyérítés keretében 2017. július 27-én a napnyugta utáni időszakban Villány város területén földi kémiai melegködös szúnyoggyérítést végeznek. Tartaléknapok: július 28-29.

A felhasználásra kerülő vegyszer: CORATRIN

HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2017.08.07. NAPJÁN 17:00 ÓRÁTÓL TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Településképi törvény) a hazai városok és községek sajátos településképének védelmét és alakítását kívánja biztosítani a társadalom bevonásával, ennek részeként előírja az önkormányzatok számára, hogy rendeletben szabályozzák a településkép védelmének elemeit, egyúttal biztosítsanak széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről annak érdekében, hogy az építmények tervezése és kivitelezése során eredményesen érvényesülhessenek a településképi szempontok.

Tájékoztató a vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítéséről

Tisztelt Villányi 
Lakosok és Vállalkozók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. 06. 20-21. napján a város területén lévő vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítésre kerül sor.

 

Tájékoztató-Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. június 12. napján napnyugta utáni órákban                                          

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. május 31. napján napnyugta utáni órákban                                          

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Villányi Könyvtár 2017. június 6-7. között leltározás miatt zárva tart.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük.

Tájékoztatás a tavaszi zöldhulladék gyűjtésről

TISZTELT LAKOSSÁG!

A DÉL-KOM NONPROFIT KFT.  ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST SZERVEZ VILLÁNY LAKOSSÁGA SZÁMÁRA. A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁST AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN VÉGZIK.
2017. MÁJUS 11. CSÜTÖRTÖK

Véradás

2017. MÁJUS 04. (csütörtök)

9-12 ÓRÁIG

VILLÁNY – MŰVELŐDÉSI HÁZ

www.veradas.hu

Tájékoztatás vonatpótló autóbuszokról, menetrend-módosításokról

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. május 7-től 2017. május 16-ig Dombóvár – Szentlőrinc állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményeken feltüntetett vonatok menetrendje módosul,  illetve állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.

Felhívás-Vegyszeres gyomirtás a MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

A MÁV Zrt.  pécsi Pályavasúti Területi Igazgatósága értesíti a lakosságot, hogy a Villány-Nagyharsány-Siklós-Kémes-Harkány-Drávafok-Vajszló-Kétújfalu vonalszakasz területein 2017. április 10 napján reggel 05.00 órától gyomirtást végez!

Ebzárlat és legeltetési tilalom

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Kisjakabfalva, Villány és Villánykövesd települések közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint a legeltetett állatokra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el 2017. április 7. napjától április 29. napjáig, a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára.

Ebben az időszakban az ebeket megkötve, zárva kell tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a község egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.

Tájékoztató - Eboltás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi időpontokban és helyen lesz:

2017. április 22-én szombat

Villány - Virágos (buszmegálló előtt) 800- 830

Villány (Egészségház mögötti parkoló) 830- 1000

Pótoltás: 2017. április 24-én hétfő

Villány - Virágos (buszmegálló előtt) 1700 - 1730

Villány (Egészségház mögötti parkoló) 1730- 1830


Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. április 8-tól 2017. április 9-ig a Budapest-Keleti állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

III. Mesterecset Pályázat

Tudtad, hogy akár már az iskolai évek alatt is lehet megtakarításod a Magyar Államkincstárnál?
Országos rajz- és fotópályázat 6-18 év közötti gyermekek részére.

Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

Tavaszi lomtalanítási akció

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2017. április 12-én (szerdán)
megrendezi Villány területén a lakosság részére térítésmentes
tavaszi lomtalanítási akcióját.

Menetrendi értesítés

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2016/2017. évi Somogy,
Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2017. március 1-jétől – szerdától – az
alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe:

Tájékoztató-kéménytüzek és szén-monoxid mérgezések visszaszorítása

A téli időszak sajnálatos velejárója, hogy mindennapossá válnak a szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos hírek. A szén-monoxid jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan, a szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű esetek néhány egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhetők.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Baranya megyei ügyfélfogadásai

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, annak érdekében, hogy az ügyfelek a lakóhelyük közelében részesüljenek jogi segítségben, az ország egész területén fenntart egy úgynevezett referensi hálózatot, amelynek a keretében a hatóság által megbízott referensek jogi segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfelek számára.

Álláshirdetés

A CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. FELVÉTELT HIRDET


1 FŐ SZŐLÉSZ ÉS 2 FŐ TRAKTOROS


MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Véradás Villányban!

 


Véradásra kerül sor a Villányi Művelődési Ház mozitermében 2016. január 19-án (csütörtökön)  9 és 13 óra között.

A véradásra személyi igazolványát, lakcím-és TAJ-kártyáját kérjkük hozza magával.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Baranya megyei ügyfélfogadásai

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, annak érdekében, hogy az ügyfelek a lakóhelyük közelében részesüljenek jogi segítségben, az ország egész területén fenntart egy úgynevezett referensi hálózatot, amelynek a keretében a hatóság által megbízott referensek jogi segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfelek számára.

Tájékoztató vízmérő-elfagyásról

Az elmúlt napok tartósan fagyos időjárása miatt ügyfélszolgálatunkra rendkívül sok hibabejelentés érkezett és érkezik jelenleg is mérőelfagyás miatt, melynek köszönhetően vonalaink leterheltek, sok esetben hosszas várakozás után tudják csak diszpécser kollégáink fogadni a felhasználók bejelentéseit, amely miatt felhasználóink türelmét és megértését kérjük! 

Tájékoztató a vízkészletjárulék számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016 (II.17.) számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el,

melynek értelmében


 

a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. december 19. és 2016. december 30. között

zárva tart.

Átmeneti vízhiány

Átmeneti vízhiány

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársai karbantartási munkálatokat végeznek az alábbiak szerint:

 

2016. december 20-án, 08.00 és 15.00 óra

között Villány és Villánykövesd egész területén.

A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

 

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul.

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
KIVONAT
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2015/2016. évi Baranya
megyei autóbusz menetrendhez
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. december 11-től – vasárnaptól –
kezdődően az alábbi regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe:

Pályázati felhívás-vezető gondozó

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi szociális gondozás

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás-családsegítő

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat               

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

Útfelújítás- Kőbánya utca

Tisztelt Lakosság!

Útfelújítási munkálatok miatt a Villány, Kőbány utca lezárásra kerül.
Türelemüket és megértésüket köszönjük!

Meghívó-Közmeghallgatás

Villány Város Önkormányzata Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt,

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. december 01- én (csütörtök), 17.00  órakor  

a Művelődési Ház nagytermében tartandó

közmeghallgatására.  

Tájékoztó az adórendeletről

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Villány Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát.

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtésről

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.

BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG-Tájékozatatók

 A szén-monoxid mérgezés megelőzése, kémyéntüzek és fatüzelési tájkoztató.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
 Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. október 14-én (pénteken) 12 óráig tart ügyfélfogadást,

2016. október 15-én (szombaton) 12 óráig kizárólag ügyeletet tart.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Pályázati felhívás-gondozó (házi segítségnyújtás területén)

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi szociális gondozás

gondozó (házi segítségnyújtás területén)

munkakör betöltésére.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTÉS!

Környezettudatosság a mindennapokban

 

 

 Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést szervezünk!

 

Időpont: 2017. október 11. és november 17.

közötti hétköznapokon,

6.00 és 17.00 óra között

 

Helyszín: Villány, Rákóczi F. u. 14.

 (régi Óvoda udvara) kulcs az új oviban elkérhető!

 

Tájékoztatás vonatpótló autóbuszról

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

FELHÍVÁS! - veszettség elleni védekezés

Népszavazási tájékoztató

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök

2016. október 2. napjára (vasárnapra)

országos népszavazást tűzött ki.

Értesítés a tankönyvtámogatásról

Villány Város Önkormányzata tankönyvtámogatásban részesíti a villányi lakosú, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozataira járó diákokat; valamint a Villányi Alapfokú Oktatási és Nevelési Központban tanuló villányi diákok közül azokat, akik nem részesültek ingyenes tankönyvben....

Hivatali nyitvatartás az áramszünet idején

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az EON Zrt. az elkövetkező időszakban Villány Városában hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez, amely a település több részén időszakos áramkimaradással jár.

Az áramszünet a Baross Gábor utcát, és a Közös Önkormányzati Hivatal épületét a munkaidő teljes időtartamában 2016. szeptember 6-7. napot érinti.  Ezeken a  napokon a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, ezért a Hivatal zárva tart. 


Megértésüket köszönjük.

Vegyszeres gyomírtás MÁV területeken

Vegyszeres gyomírtás MÁV területeken

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016 (II.17.) számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el,

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ-ÁLLÁS és TARGONCAVEZETŐ-ÁRUKIADÓ

A CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. FELVÉTELT HIRDET

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÉS TARGONCAVEZETŐ-ÁRUKIADÓ

ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati felhívás ingatlan adás-vételére

Villány Város Önkormányzata az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet, valamint a 109/2016. (VI.21.) számú önkormányzati határozat alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé..

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2016. augusztus 10. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2016. augusztus 11-12. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.                                            

6. Mároki Lakodalmas Parádé augusztus 13-14

Minden év augusztusában kerül megrendezésre a két napos Mároki Lakodalmas Parádé, mely minden korosztály számára szórakozást és kikapcsolódást biztosít..

Vegyszeres gyomírtás MÁV területeken

Körzeti megbízotti fogadóóra

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2016. június 15. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2016. június 16-17. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Földi szúnyogirtás

Értesítjük a lakosságot, hogy az Antipest- Környezethigiéniai Kft. koordinálásában történő soron következő földi gépes (meleg ködös) szúnyoggyérítés  az alábbi időpontok szerint tervezzük:

 

A munkavégzés kezdete:     2016.06.08 20 órától

Pótnap (esőnap):   2016.06.09 20 órától

Látogatás a Zsolnay Kulturális Negyedben

Április 27-én a Villányi Általános Iskola negyedikes és ötödikes tanulóinak megadatott, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és Villány Város Önkormányzata jóvoltából,a „Zsolnay Program” keretében Pécsre kirándulhattak.

Elektromos és elektronikai hulladék gyűjtés

Környezettudatosság a mindennapokban

 

 Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést szervezünk!

 

Időpont: 2016. június 20. és július 08. közötti hétköznapokon,

6.00 és 17.00 óra között

 

Helyszín: Villány, Rákóczi F. u. 14.

 (régi Óvoda udvara) kulcs az új oviban elkérhető!

Meghívó-Családi házra, lakásra fordítható, vissza nem térítendő állami támogatást mindenki kaphat!

A Villányi Önkormányzat és az OTP Bank szeretettel meghívja lakossági fórumára.

Időpont: Június 1. (szerda), 17:00
Hely: Művelődési Ház

Szenzációs lakásárak, amíg a készlet tart!

Villány központjában, új építésű társasházban rendkívül kedvező áron lakások eladók! CSOK, Otthonteremtési Hitel igényelhető!

V I L L Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 4 . SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA, VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A településrendezési eszköz rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítása érdekében tárgyalásos eljárás megindítása.

Átmeneti vízhiány

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársai karbantartási munkálatokat végeznek az alábbiak szerint:

 

2016. május 9., 10., és 11-én, 08.00 és 15.00 óra

között Villány Város egész területén és

2016. május 17-én, 08.00 és 15.00 óra

között Villány szőlőhegy egész területén.


A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

Álláshirdetés

A CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. FELVÉTELT HIRDET


PALACKOZÓ VEZETŐ


ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

Tájékoztató a vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítéséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. április 21-22. napján a város területén lévő vadgesztenyefákat érintő, vadgesztenyelevél-aknázómoly mentesítésre kerül sor.

Tájékoztató az eboltásról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi időpontokban és helyen lesz....

Tájékoztató a befizetett idegenforgalmi adó 20%-ának felhasználási céljáról

Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú rendeletének  (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bek. alapján, az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nyilatkozatával, az éves befizetett idegenforgalmi adója 20%-ának felhasználási céljáról rendelkezhet.

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani elbírálásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez).

Ebzárlat és legeltetési tilalom Villány város közigazgatási területén

Villány város közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára - 2016. április 09-30-ig, azonnali hatállyal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el.

Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.

Tájékoztatás vadászterületek határairól

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Nemzeti Bor Maraton-

A Borvidék Szépe Országos Szépségkirálynő Választás (továbbiakban BSZ) rendezvénysorozat létrehozásával az a célunk, hogy a bor és a szépség már régóta működő párhuzamával Magyarország borvidékeit népszerűsítsük, és vele együtt fejlesszük sokszínű borkultúránkat hazánkban.

Tájékoztatás a tavaszi zöldhulladék gyűjtésről

A DÉL-KOM NONPROFIT KFT.  ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST SZERVEZ VILLÁNY LAKOSSÁGA SZÁMÁRA

Nemzeti Bor Maraton

50 ezer résztvevőre számítanak az év legnagyobb

országos közösségi és szabadidősport-rendezvényén

Tájékoztató-Közlekedésbiztonsági programról

Tájékoztató az ingyenes, állami tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu Közlekedésbiztonsági programról

Tájékoztatás a tavaszi lomtalanításról

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi VILLÁNY területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját. Cégünk a lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi. 

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal

 2016. március 4-én (pénteken) 11 óráig tart ügyfélfogadást.

2016. március 5-én (szombaton) a Hivatal zárva tart!

Megértésüket köszönjük! Türelmüket és megértésüket köszönjük.

Álláshirdetés

A CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. FELVÉTELT HIRDET

 

ÉLELMISZER ELADÓ

 

ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati felhívás- Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezető gondozó munkakör betöltésére.

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezető gondozó

munkakör betöltésére.

Közlemény

Pályázati felhívás- műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

Meghívó- KÖZMEGHALLGATÁS

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 15/2015. számú önkormányzati rendeletével, Kisjakabfalva Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2015. számú önkormányzati rendeletével, Villánykövesd Önkormányzatának Képviselőtestülete a 10/2015. számú önkormányzati rendeletével

 igazgatási szünetet rendelt el,

Elhagyott mobiltelefon

Tisztelt Lakosok! 

2015. november 23. napján egy mobiltelefont adtak le a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban, melyet a posta előtti zöld területen találtak.

A mobiltelefont - típusának és színének megnevezésével - a jogos tulajdonosa ügyfélfogadási időben átveheti a Hivatalban dr. Tárnai Márta igazgatási ügyintézőnél.

Pályázati felhívás gépjármű adás-vételére

 

Villány Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező 9 személyes VW Transporter típusú gépjármű adás-vételére.

Tájékoztó az adórendeletről

Tisztelt Villányi Polgárok!

  

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 13/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát.

„Legfőbb értékünk az egészség!”

A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával konzorciumban valósítja meg a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0005 azonosító számú, „Legfőbb értékünk az egészség!” – Átfogó megyei egészségre nevelő és felzárkóztató program Baranya megye területi társadalmi egyenlőtlenségeinek leküzdéséért elnevezésű programot, 2015. március 02-tól 2015. november 30-ig. A projekt megvalósítói NYEREMÉNYJÁTÉKOT hirdetnek. A részletkről bővebben itt olvashat.

Kéknyelv miatt elrendelt intézkedések

Az elrendelt intézkedésekről szoló határozatot címre kattintva éri el.

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtésről!

Tisztelt Lakosság!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.


Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Értesítés a tankönyvtámogatásról

 

Villány Város Önkormányzata tankönyvtámogatásban részesíti a villányi lakosú, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozataira járó diákokat; valamint a Villányi Alapfokú Oktatási és Nevelési Központban tanuló villányi diákok közül azokat, akik nem részesültek ingyenes tankönyvben....

 

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
 Vörösbor Fesztivál utómunkálatai miatt a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. október 5-én (hétfőn) nem tart ügyfélfogadást.
 Október 6-án (kedden) az ügyfélfogadás 8:00 órától 16:00 óráig tart.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Lakossági tájékoztató-Vörösbor Fesztivál

Tisztelt lakosok, helyi vállalkozók!

Az idei évben a Vörösbor Fesztivál október 2-4. között az előző évhez hasonlóan az önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre.  Reméljük a múlt évi Vörösborfesztivál, valamint az idei „Ha péntek, akkor Villány” rendezvények, valamint a Rozé Fesztivál bizonyították azt, hogy saját szervezésben is lehet olyan programokat összeállítani, melyek jelentős számú látogatót vonzanak városunkba. A Vörösbor Fesztivál keretében is törekedtünk változatos, sokszínű program összeállítására.

Maretti a Vörösbor Fesztiválon!

A méltán híres olasz kenyérspecialitás, „bruschette” ihlette ropogós és ízletes sós snack. Sütőben és nem olajban sütött, kellemesen fűszerezett ropogós kenyérfalatka, gondosan válogatott összetevőkből.
Keressen minket a Rendezvénytéren és kóstolja meg valamennyi ízben a Bruschette Maretti termékünket!

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Pályázati felhívás

Melegkonyhás vendéglátó egység kizárólagos üzemeltetésére irányulókereskedelmi tevékenységre a Villányi Vörösbor Fesztiválon.

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 15/2015. számú önkormányzati rendeletével, Kisjakabfalva Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2015. számú önkormányzati rendeletével, Villánykövesd Önkormányzatának Képviselőtestülete a 10/2015. számú önkormányzati rendeletével

nyári igazgatási szünetet rendelt el,

melynek értelmében.......

Tájékoztatás!

Tájékoztatás!

Tájékoztatjuk, hogy a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. augusztus 7.-én (pénteken) 16 óráig tart ügyfélfogadást. 

2015. augusztus 8-án (szombaton ) a Hivatal zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Tájékoztató

Lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Mohácsi Kórház telefonos felmérést végez betegelégedettség terén. A hívást követően 1-2 hét elteltével " a felmérést végző cégtől" megjelennek a pozitív választ adóknál  és a válaszadásért cserében "jutányos áron, több száz ezer forint értékben" felajánlanak megvételre műszereket.

A Mohácsi Kórház az intézeten kívül felmérést nem végez!

Tájékoztató III. fokú hőségriadóról

 

Az ÁNTSZ Országos Tiszti főorvosi Hivatala az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, és az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve 2015. július 17. (péntek) 0:00 órától 2015. július 20. (hétfő) 16.00 – ig kiadott harmadfokú hőségriadót július 24. (péntek) 24:00 óráig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Ezeken a napokon a napi átlag hőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot, ami fokozott óvatosságot követel minden állampolgártól saját és környezete egészsége érdekében.

5. Mároki Lakodalmas Parádé augusztus 1-2

Minden év augusztusában kerül megrendezésre a két napos Mároki Lakodalmas Parádé, mely minden korosztály számára szórakozást és kikapcsolódást biztosít..

Pályázati felhívás-Melegkonyhás egység kizárólagos kereskedelmi tevékenységre a Villányi Rozé Fesztiválon

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. július 17-18-án megrendezésre kerülő Villányi Rozé Fesztiválon melegkonyhás egység kizárólagos kereskedelmi tevékenységének - ide nem értve kürtőskalács, minifánk, burgonyaszirom, langalló, kenyérlángos, péksütemény – ellátására.

Földi szúnyogirtás


Értesítjük a lakosságot, hogy az SZEMPAIR LÉGISZOLGÁLTATÓ KFT. koordinálásában történő soron következő földi gépes (meleg ködös) szúnyoggyérítés  az alábbi időpontok szerint tervezzük:


VILLÁNY

Tervezett időpont: 2015.07.01 (csütörökön)  20 órától

Rossz idő esetén: 2015.07.2-3 20 órától

Alkalmazhott irtószer neve: CORATRIN/2015.06.15/

Értesítjük a lakosságot, hogy az Antipest- Környezethigiéniai Kft. koordinálásában történő soron következő földi gépes (meleg ködös) szúnyoggyérítés  az alábbi időpontok szerint tervezzük:

VILLÁNY

Tervezett időpont: 2015.06.18 (csütörökön)  20 órától

Rossz idő esetén: 2015.06.19  20 órától

Légi szúnyoggyérítés időpontja:

VILLÁNY,VILLÁNYKÖVESD, KISJAKABFALVA

Tervezett időpont: 2015.06.24 (szerda)  

Rossz idő esetén: 2015.06.25 


Alkalmazhott irtószer neve: CORATRIN ULV MKSZ

Tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az EON Zrt. az elkövetkező időszakban Villány Városában hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez, amely a település több részén időszakos áramkimaradással jár.

Az áramszünet a Baross Gábor utcát, és a Közös Önkormányzati Hivatal épületét a munkaidő teljes időtartamában 2015. június 3.-t érinti.  Ezen napon a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, ezért a Hivatal zárva tart. 


Megértésüket köszönjük.

Polgár Zoltán: nagy ínyenc vagyok

A villányi Polgár Zoltán 1996-ban lett az év bortermelője, azok közé a villányi borászok közé tartozik, akik kompromisszum nélkül készítik évről évre a borvidék legfigyelemreméltóbb borait. Polgár Zoltánnal az előző évjáratról, a kínai borkereskedőkről és a tradicionális magyar fehérborról is beszélgettünk.

ELMARAD! Ha Péntek, akkor Villány Május 22.

A ma esti rendezvény a délutáni óráktól várható nagyobb mennyiségű csapadék miatt ELMARAD! A koncerteket pótolni fogjuk, az új időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást, ezért kövessetek minket!

MÁV-Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2015. május 16-tól 2015. május 19-ig Pécsbánya-Rendező – Villány állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen feltüntetett vonatok menetrendje módosul, illetve Pécs – Villány – Mohács / Magyarbóly állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint.

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtésről!

Tisztelt Lakosság!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.

Tájékoztató a lomtalanításról!

Tisztelt Lakosság!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi VILLÁNY területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját. 

Átmeneti vízhiány

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársai karbantartási munkálatokat végeznek az alábbiak szerint:

 

2015. április 21-én és 22-én, 08.00 és 14.00 óra között Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Kisbudmér és Ivánbattyán településeken..

A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány várható.

Megértésüket köszönjük!

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre a hálózatukon. A tervszerű beavatkozások biztonságok elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Eboltás

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre a hálózatukon. A tervszerű beavatkozások biztonságok elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Második Prémium hétvége a Polgár Pincében, a Mandulavirágzás jegyében

A Polgár Család hosszú évek óta ünnepli a mandulavirágzást. Idén is szeretnénk hűek maradni a hagyományainkhoz, s ezúttal a tavaly ősszel első alkalommal megrendezett nagy sikerű Prémium hétvégével szeretnénk összekötni az eseményt!

Pályázati felhívás!

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete üzemeltetésre meghirdeti

a Villány, 34/6. hrsz-ú, rendezvénytér fogadóépület megnevezésű,

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező épületben elhelyezkedő kávézót és vinotékát.

Tájékoztatás a helyi adófizetésről!

Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használatával kapcsolatos tudnivalók

A fűtési szezon előtt kellő figyelmet kell fordítani a tüzelő- és fűtőberendezések felülvizsgálatára, majd a fűtési szezonban ügyelni kell azok biztonságos üzemeltetésére. A következő tájékoztatóban a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság összefoglalta a különböző típusú fűtőberendezésekre vonatkozó legfontosabb szabályokat és tudnivalókat.

Tegyen meg mindent az egészségéért!

Véradás!

Tisztelt Lakosság!


Véradásra kerül sor a Villányi Művelődési Ház mozitermében 2015. január 20-án (kedden)  9 és 13 óra között.

A véradásra személyi igazolványát, lakcím-és TAJ-kártyáját kérjkük hozza magával.

Tájékoztató a Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

A jövő energiája

Rendkívüli testületi ülés

Villány Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014. december 9-én (kedd) 16.00 órai kezdettel

rendkívüli testületi ülést tart,

 

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helyszíne:        Városháza Házasságkötő Terme

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 75/2014 (VI. 19.) VÖkt. számú határozata alapján .....

Meghívó-Közmeghallgatás

Hivatali nyitvatartás az áramszünet idején

Áramszünet – Változó ügyfélfogadási idő.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az EON Zrt. az elkövetkező időszakban Villány Városában hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez, amely a település több részén időszakos áramkimaradással jár...

Figyelemfelhívás!

 

Tisztelt Lakosok!

 

Információink szerint a településen többeket megkeresett egy ismeretlen cég, aszfaltozási, kapubejáró készítési munkálatok elvégzését kínálva.  Felhívjuk figyelmüket, hogy a cég sem az Önkormányzattal sem a Strabag Zrt-vel nem áll kapcsolatba, így ezek nevében sem nyilatkozatokat tenni, sem szerződést kötni nem jogosult.

 

Tisztelettel:

dr. Földesi Tamás jegyző

Zöldhulladék gyűjtés

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtés rendjéről és időpontjáról.

Figyelmeztető előrejelzés

Országos Meteorológiai Szolgálat rendkívüli időjárásra vonatkozó figyelmeztető előrejelzése.

Közlemény

Közlemény a környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról.

Áramszünet

2014.10.16-án 8:00-14:00-ig Villány Ady fasor 4-6-ig, 5-7-ig áramszünet lesz.
Tovább...

Villányi Torna Club - MLSZ támogatás 2014. évben

A Villányi Torna Club a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett utánpótlás nevelésre és eszközbeszerzésre irányuló pályázatán az alábbi összegeket nyerte.

Tájékoztató a vezetékes telefonokról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk  Önöket, hogy a hivatal vezetékes telefonjai hálózati hiba miatt nem elérhetőek. A hiba kijavítása folyamatban van. Kérjük türelmüket és megértésüket. 

FESZTIVÁL JÁRATOK-vonat


Ha Pécsről jön, üljön vasparipára. Minden igényt kielégítő vasúti kapcsolat, két óránként induló megerősített járatokkal Pécs és Villány között.  És ami még sosem volt, - hogy idén semmilyen programról le ne maradjon - szombaton éjfélkor fesztiválvonat a  Digistar Express indul vissza Pécsre.  A járatok rendes díjszabással közlekednek így valamennyi utazási kedvezmény igénybe vehető rajtuk.

Ön jöjjön, az autózás gondját hagyja otthon!

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

LOVAK VÉRVIZSGÁLATÁRÓL ÉS MICROCHIPES JELÖLÉSÉRŐL

TISZTELETTEL ADÓZUNK A VÖRÖSBORNAK!

 

TISZTELETTEL ADÓZUNK A VÖRÖSBORNAK!

A Villányi Vörösbor Fesztivál Kézműves utcájában várjuk az érdeklődőket minden olyan témában, amely a bort, a borkészítést és borforgalmazást összekapcsolja az adózással. A fesztiválhoz kapcsolódó totót, keresztrejtvényt kitöltő vendégeknek ajándékot adunk.

Várjuk a NAV pavilonban!

                                               Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság

Dél-dunántúli Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatóság

 

 

TISZTELETTEL ADÓZUNK A VÖRÖSBORNAK!

FESZTIVÁL JÁRATOK

Értesítés a buszmenetrend változásáról

Értesítés a buszmenetrend változásáról.

Tájékoztató

Tisztelt Fogyasztó!

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk) megjelenést követően változás történt egyes fogyasztó-védelemmel összefüggő jogszabályokban is, melyről rövid tájékoztatást adunk.

Adóbefizetés megkönnyítése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóbefizetés megkönnyítése érdekében a helyi adók befizetésére, 2014. szeptember 15. (hétfő) napjáig, a hét minden napján, a Villányi Közös Önkormányati Hivatalban is lehetőség nyílik.

Ügyfélfogadás (befizetés) ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:30 óráig

Szerda                         8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig

Péntek                         8:00-11:30 óráig

Ügyfélfogadás (befizetés) helye:

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár

 

dr. Földesi Tamás

jegyző

Meghívó - Testületi ülés 2014. 08. 28

Villány Város Önkormányzat Képviselő-Testülete rendkívüli  testületi ülésre.

Igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság!


A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. augusztus 18-tól 2014. augusztus 22-ig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogdás szünetel.

 

Ügyelet:


 2014. augusztus 18 8-11 óráig 
 2014. augusztus 22 8-11 óráig

Földi szúnyogirtás

Értesítjük a lakosságot, hogy az Országos Katasztrófa Főigazgatóság koordinálásában történő soron következő földi-kémiai szúnyogirtás időpontja az alábbiak szerint tervezzük:

Tervezett időpont: 2014.07.29 (kedd)

Tartalék időpont: 2014.08.01-02.

Felhasznált írtószer: K-Othrin ULV

Az írtásokat napnyugtától az esti-éjszakai órákban végezzük, hogy lehetőleg a méhek ne kerüljenek kapcsolatba az irtószerrel. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Egyenlő esélyekkel

Elkészült Magyarország közel 3000 településének – köztük Villány – Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP). A projekt a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézményének – gondozásában valósult meg. Az önkormányzat a TKKI által létrehozott mentorhálózat segítségével, egységes elvek mentén készítette el programját.

Földi szúnyogirtás

Értesítjük a lakosságot, hogy az Országos Katasztrófa Főigazgatóság koordinálásában történő soron következő földi-kémiai szúnyogirtás időpontja az alábbiak szerint tervezzük:

Tervezett időpont: 2014.07.14 (hétfő)

Tartalék időpont: 2014.07.18-19.

Felhasznált írtószer: K-Othrin ULV

Az írtásokat 20:00 órától az esti-éjszakai órákban végezzük, hogy lehetőleg a méhek ne kerüljenek kapcsolatba az irtószerrel. 

Szúnyogirtás

Villány, Villánykövesd és Nagybudmér területén légi-kémiai szúnyoggyérítést végeznek.

2014.06.28-án, rossz idő esetén 06.29-én

Az írtást 18.00 óra és napnyugta között végzik.

Felhasználásra kerülő írtószer: K-othrin ULV, 06 liter/ha

Áramszünet Kisjakabfalván!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen

a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

BARANYA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY tájékoztatója új kábítószerfajtákról.

Beszámoló

Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezet 2013. évi tevékenységéről.

Vízhiány

Villány térségi vízhiány az ivóvíz medencénk karbantartása miatt.

Égetéssel kapcsolatos tájékoztató

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal tájékoztat. 

tűzgyújtás

Tájékoztató a lomtalanításról!

Eboltás!

Tájékoztató a 2014. évi eboltásról.

Eboltás!

Felhívás!

Helyi földbizottságok megalakulása.

Felhívás!

Gázszünet

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt. éves tervszerű karbantartást végez a PÉCS II gázátadó állomásán 2014.06.05. 06:00-tól  2014.06.06. 06:00-ig. Ezen időszak alatt a gázátadó állomásról ellátott felhasználási helyeken a gázszolgáltatás szünetel/szünetelhet. (Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva)

Gázszünet

Látásjavítás vörösborral?

A legújabb ajánlás szerint a vörösbor a szem őre, mert segít megelőzni a korral járó szembetegségeket egy vezető sebész szerint. A rezveratrol nevű antioxidáns a szőlőszemek hájéban található, s képes lassítani az időskori látásromlást a szem izmainak erősítésével.

Látásjavítás vörösborral?

VÁLASZTÁS 2014

Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2014. évi választásátról.

VÁLASZTÁS 2014

Tájákoztatás a csatorna-szolgáltatásról

Tisztelt Csatorna-szolgáltatást Igénybe Vevő Lakosok!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bemelése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került megoldásra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Tájákoztatás a csatorna-szolgáltatásról

Népszabadság: Günzer bor a legjobb 10 között!

A Népszabadság minden évben megrendezi a 100 legjobb Magyar Bor versenyét. Günzer Tamás 2009-es Mátyás Cuvée-je vörösbor kategóriában az előkelő nyolcadik helyen végzett.

 

Népszabadság: Günzer bor a legjobb 10 között!

Szent Vince és a bor

A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás a Vince-nap hagyománya is, amely ma újra élő hagyomány, nem csak a borászok, hanem a borkedvelők számára is!

Szent Vince és a bor

Villányi elkerülő út építése

Villány elkerülő út építése a korábbi kivitelező csődje miatt nem fejeződött be.....

Meghívó - Testületi ülés 2013.12.12

Villány Város Önkormányzat Képviselő-Testülete testületi ülést tart 2013. december 12. napján (csütörtök), 16:00 órai kezdettel.

Tájékoztató az ünnepi hulladékszállításról

Tájékoztató az ünnepi hulladékszállításról

Meghívó - Testületi ülés 2013 11 26

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testelete testületi ülésére.

Malatinszky Csaba: Kiállok Villányért minden körülmény között!

Ezúttal Malatinszky Csabánál tettünk egy félnapos látogatást. Az egykori sommelier éppen felújítás alatt lévő, egykoron présházként funkcionáló, egyébként kóstolóhelyiségnek megálmodott kisházának teraszán fogadott bennünket. A fölénk hajló óriási diófa hűsében beszélgettünk a természethű gazdálkodásról, terroirhűségről, esztétikáról, a korszellemről és közben pincehideg chardonnay-kat és cabernet franc-okat kóstolgattunk.

Malatinszky Csaba: Kiállok Villányért minden körülmény között!

A válság előtti szinten az állástalanok száma Baranyában

22 ezer alatt van Baranyában regisztrált munkanélküliek száma, ami kevesebb, mint 2007-ben. A szakemberek szerint ebbben jelentős szerepe van a közmunka és a külföldi munkavállalás felpörgésének.

A válság előtti szinten az állástalanok száma Baranyában

Asztalra került a 2013-as évjárat első bora Villányban

Az új bor megszentelésével kezdődtek a Szent Márton napi rendezvények Villányban, melyek egész novemberben tartanak.

Asztalra került a 2013-as évjárat első bora Villányban

Pályázati felhívás - Gyermekfelügyelet

Villány Város Önkormányzat a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0023 azonosítójú, „A rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések támogatása a Villányi mikro-térségben.” című pályázat keretében ...

Pályázati felhívás - Rendezvényszervező

Villány Város Önkormányzata pályázatot hirdet rendezvényszervezői feladatok ellátására

Meghívó - Testületi ülés 2013 10 29

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testelete testületi ülésére.

Fehérborból akaratlanul is többet öntünk, mint vörösből

A bor színe, valamint a pohár alakja és mérete is befolyásolja, ki mennyit iszik. A fehér borból több kerül a poharakba, mint a vörösből - derült ki egy amerikai tanulmányból. Az Iowai Állami Egyetem kutatói azt kérték a felmérés résztvevőitől, töltsenek magunknak egy normális adag italt. Amikor a résztvevők átlátszó üvegpohárba öntöttek fehér bort, kilenc százalékkal több italt ítéltek normálisnak, mint amikor a pohárétól erősen elütő színű vörösborból kínálták őket.

Fehérborból akaratlanul is többet öntünk, mint vörösből

Pezsgő hangulat Villányban

A hagyományokhoz híven, október első hétvégéjén idén is megrendezték a méltán népszerű Villányi Vörösborfesztivált. A háromnapos gasztronómiai- és kulturális rendezvényhez nem mindennapi pezsgő programokkal csatlakozott a Bock Pince, melynek apropóját a Fanni és Marcell névre keresztelt pezsgő és gyöngyöző bor adták.

Pezsgő hangulat Villányban

Tehermentesül Villány főutcája, újraindult az elkerülőút építése

Újraindult a Villányt elkerülő út építése a napokban, a jövő októberig tartó mintegy 2,2 milliárd forintos beruházás a kisváros járműforgalmának csökkentését szolgálja - mondta el Baranya útügyi biztosa szerdán, a kivitelezés helyszínén tartott sajtótájékoztatón.

Tehermentesül Villány főutcája, újraindult az elkerülőút építése

Új pincerendszer és rendezvényház épül Villányban

Uniós források felhasználásával Kiállító és Rendezvényház épül Villányban, amely tovább növelheti a régió turisztikai vonzerejét.

Új pincerendszer és rendezvényház épül Villányban

Zöldhulladék gyűjtés 2013. október 17.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez VILLÁNY lakossága számára.

Áramszünet 2013.09.30

2013.09.30-án 9:00-15:00-ig Villányban a Kossuth utcában, a Dózsa utcában 21-45-ig, a betonüzemben, a műanyagüzemben, a Keller pincészetben, a Vodafone és a Telenor toronynál áramszönet lesz.

Lakossági Tájékoztató - Villányi Vörösbor Fesztivál 2013

Fesztivál-tájékoztató – helyi lakosok részére

Itt a szüret, vele a mustgáz-mérgezés veszélye

Augusztus végén, a legtöbb borvidéken hivatalosan is megkezdődött a szüret időszaka, nincs
ez másként a kisebb borászatoknál és a hobbi termelőknél sem. A szüreti időszak alatt
gyakran előfordul halálos mustgáz mérgezés, amely egy kis körültekintéssel megelőzhető. A
következő tájékoztatóban összefoglaltuk a legfontosabb megelőzési szabályokat, de az is
kiderül, mit kell tenni, ha már megtörtént a baj.

Ha ősz, akkor Villány!

Harmónia és összhang. Ezt keressük egy életen át mindenütt: kapcsolatainkban, munkánkban, környezetünkben, egészségünk állapotában, és hitünkben.

Ha ősz, akkor Villány!

„Üdvözlet Villányból” - Villány látképe 1900-ból

„Üdvözlet Villányból” - Villány látképe Schwarz Manó fotója és 1900.febr. 12-én keltezett, 13-ai bélyegzéssel Láng Teruska úrhölgynek Budapestre elküldött  képeslap.

„Üdvözlet Villányból” - Villány látképe 1900-ból

Villányi bort iszik Putyin, Merkel, Obama

A moszkvai G20-as találkozón villányi bort ihatnak a világ vezető országainak politikusai. Az oroszok hat magyar ital közé választották be a Pécstől néhány kilométerre fekvő városka nedűjét.

Villányi bort iszik Putyin, Merkel, Obama

Villányi Torna Club - MLSZ támogatás

A Villányi Torna Club a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghírdetett utánpótlás nevelésre és eszközbeszerzésre irányuló pályázatán az alábbi összegeket nyerte.

Igazgatási szünet 2013 augusztus

Igazgatási szünet 2013. augusztus 21-től 2013. augusztus 24-ig.

A sok bor hizlal, a kevés fogyaszt

A szakemberek korábbi tanulmányokat vizsgálva megfigyelték, hogy míg a kemény ivók jelentős mértékben meghíznak, addig azok, akik mértékkel fogyasztják a bort, akár még fogyhatnak is. A vizsgálat eredményeit az Alkoholkutatás Nemzetközi Tudományos Fóruma hozta nyilvánosságra és annak legtöbb következtetésével maguk is teljes mértékben egyet értettek.

A sok bor hizlal, a kevés fogyaszt

Villány elkerülhető lesz

Megkapja elkerülő útját Villány: az útszakaszt a Strabag Általános Építő Kft. névre keresztelkedett Magyar Aszfalt Kft. építheti meg 2,175 milliárd forintért. Drágábban az előzetesen becsült 1,828 milliárd forintos árnál.

Villány elkerülhető lesz

Villánnyal folytatódik a Borvacsora

Villány egy kis magyar mediterránum. Ez az ország legdélebbi vidéke, itt érleli a legtöbb napfény a szőlőket, itt készülnek a testes, zamatgazdag vörösborok. Talán azt is mondhatjuk, hogy Villány az a vörösboroknak, ami Tokaj a fehéreknek. Erről beszélget a műsorvezető Kovács „Kokó” István vendégeivel, Gere Attilával, Hajnóczy Somával és Bodrogi Gyulával az M1 képernyőjén.

Villánnyal folytatódik a Borvacsora

Választás 2014. szavazókörök kialakítása

Választás 2014. szavazókörök kialakítása

Nyitvatartás változás 2013 07 24

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. július 24-én (szerdán) délelőtt 7 órától 11 óráig, illetve délután 13 órától 15 óráig tart ügyfélfogadást.

Maegértésüket köszönjük!

Meghívó - Testületi ülés 2013 07 23

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testelete testületi ülésére.

Ezúttal a szőlő és a bor a középpontban

A szőlő- és borkultúra áll a június 14. óta látogatható Siklósi Szalonon bemutatott alkotások középpontjában. A csaknem négy hónapig látogatható tárlat fővédnöke a Baranya Megyei Közgyűlés.

Ezúttal a szőlő és a bor a középpontban

Pályázati felhívás

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás

Örömteli villányi élmények

A VinCE Magazin júniusi számának postaláda rovatában olvasható volt egy kedves olvasónk villányi élménybeszámolójának részlete. Most azonban az egész levelet közöljük, s ezúton is köszönjük szépen a kedves levelet és az invitálást.

Örömteli villányi élmények

Meghívó - Testületi ülés 2013 07 10

Villány Város Önkormányzat Képviselő-Testelete testületi ülésére.

Véradás június 29.

Véradás 2013.06.29. 15:00 és 18:00 között.

DRV Fogysztói Hírlevél 2013. június

Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás.

A Polgár Pince Panzió 2. lett az Év Legbarátságosabb Szállodája versenyben

Az Év Legbarátságosabb Szállodája 2013 Versenynek elsődleges célja, hogy az utazók szavazata döntsön arról, mely szálloda érdemelje ki „Az Év Legbarátságosabb Szállodája 2013” címet! Idén a Polgár Pince Panzió a három csillagos szállodák kategóriájában a második helyet szerezte meg.

A Polgár Pince Panzió 2. lett az Év Legbarátságosabb Szállodája versenyben

Jól vizsgáztak a villányi és szekszárdi borok Bordeaux-ban

Nagy sikert arattak a szekszárdi és a villányi borok a 13. alkalommal megrendezett bordeaux-i „Citadelles du Vin”-en.

Jól vizsgáztak a villányi és szekszárdi borok Bordeaux-ban

A Vylyan 2008-as cabernet franc-ja nyert a XIX. Szegedi Borfesztivál fődíját

A Vylyan szőlőbirtok és pincészet 2008-as cabernet franc-ja nyerte a XIX. Szegedi Borfesztivál fődíját, az elismerést kedden adták át a Tisza-parti városban.

A Vylyan 2008-as cabernet franc-ja nyert a XIX. Szegedi Borfesztivál fődíját

A kevesebb termés miatt drágább a gyümölcs

A márciusi telet követő, szinte átmenet nélküli felmelegedés miatt napok alatt elvirágzott az összes gyümölcsfa, amelyeket a méhek nem tudtak megfelelően beporozni, ezért a gyümölcstermés is kisebb lehet a tavalyinál.

A kevesebb termés miatt drágább a gyümölcs

Jól teljesítettek a villányi borok a Pannon Bormustrán

A XIV. Pannon Bormustrán a Pannonhalmi Főapátságban mérték össze a hazai borokat. A zsűrizésben világhírű szaktekintélyek is részt vettek, hogy összehasonlítság 100 borászat összesen 109 fehér, 113 vörös, és 36 édes borát.

Jól teljesítettek a villányi borok a Pannon Bormustrán

Meghívó

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testelete testületi ülésére.

Meghívó körzeti erdőtervezés előzetes tárgyalására

A körzeti erdőtervezés előzetes tárgyalására 2013.06.27. 9:00 órakkor, Pécs Lázár Vilmos u. 12. szám alatti címen kerül sor.

Pannon Volán menetrend változás

Tisztelt érseklődő, felhívjuk figyelmét, hogy 2013. június 1-től változik a menetrend.

Rendőrségi felhívás "Megbízható-e a jó ismerős?"

Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának felhívása.

Tumor - marker vizsgálat

Tumor - marker vizsgálat lehetősége nőknek és férfiaknak Pécsett.

Credo: a villányi csúcsélmény

A Credo a Polgár Pincészet legkiválóbb házasítása, melyben elegánsan ötvöződik a Syrah, a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon és a Merlot. Igazi nagy formátumú izgalmas bor vagy bortúrával egybekötött wellness élmény.

Credo: a villányi csúcsélmény

Digitális átállás

Tájékoztatás a digitális átállás állami támogatásártól.

Tíz év Villányban

Izgalmas kóstoló volt tavaly év végén, amikor Polgárék úgy döntöttek, hogy bemutatják 10 évjárat számukra kedvenc borait. Jó, ha valaki az elmúlt évjáratokból úgy tud válogatni, hogy a legjobbakat hozza el – mármint az a jó, hogy van miből válogatni, amikor sok helyen már a 4-5 évvel korábbi tételek is kifutnak.

Tíz év Villányban

Bock József: Villány megteheti, hogy nagy borokat készítsen

Villány emblematikus termelőjével, Bock Józseffel beszélgettünk a 2013-as VinCE Budapest borkiállításon. A borász elmondása szerint a dűlőszelektált bordeaux-i fajták kell, hogy meghatározzák a borvidék jövőképét; hozzátette: az itteni terroir miatt Villány megteheti, hogy nagy borokat készítsen, sok más hazai borvidékkel ellentétben.

Bock József: Villány megteheti, hogy nagy borokat készítsen

Borászportál felmérés: Villány népszerűsége töretlen

A Borászportál 2012-ben is az internetezők borfogyasztási és vásárlási szokásait vizsgálta. A számok és százalékok mögött láthatóvá vált, hogy a bor mennyire elismert hazánkban, amelynek több vetületét is bemutatjuk cikkünkben.

Borászportál felmérés: Villány népszerűsége töretlen

Vörös és fehér – a Villány-Siklós borút titkai

Talán nincs is olyan magyar borrajongó, aki ne fordulna meg minden évben egyszer-kétszer az ország első borútján. E szívélyes borvidéken szép idő, csúcsborok és remek programok várnak!

Vörös és fehér – a Villány-Siklós borút titkai

Villányi a legjobb portugeiser 2013-ban

Idén rendezték meg a portugieserek első nemzetközi borversenyét Pécsett. A 2012-eseknél a villányi Ruppert Ákos bora lett a bajnok, a korábbi évjáratok borai között a villányi Wassmann bormanufaktúra 2011-es portugiesere győzedelmeskedett, és a házasításoknál is a legdélibb borvidékre került a trófea: a Blum Pince 2007-es Styrum Villányi Cuvée-je lett a győztes.

Villányi a legjobb portugeiser 2013-ban

Meghívó

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete testületi ülésre.

Pályázati felhívás

Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

SZEMÉSZET - OPTIKA

Szava és TSA optikai kkv.

Rose borverseny

A rose borverseny redményeiről a címre kattintva olvashat bővebben.

"Őseink emlékezete" Pályázati felhívás

Tisztelt Érdeklődő!

A HK Hermanos Kiadó "Őseink emlékezete" címmel hirdet pályázatot.

Lomtalanítás

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Dél-Kom Kft. ez évben is megrendezi Villány területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítási akcióját.

Eboltás

Tisztelt Lakosság!

Értesítjül Önöket, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi időpontokban és helyen lesz.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Villánykövesd  és Villány közötti víz gerincvezetéknél csőtörés történt. A hiba elhárítása folyamatban van, előreláthatólag 12.00-13.00 óra között újra lesz vízszolgáltatás.

A hiba elhárításáig lajtoskocsi járja a város utcáit.

Szíves megértésüket kérjük. 

Katasztrófavédelmi tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztató szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.

 

Katasztrófavédelmi tájékoztató

Meghívó

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete testületi ülésre.

IPA Konferencia

Tisztelt Érdeklődő!

IPA Határokon Átnyúló Együttműködési Program, Horvát-Magyar Konferencia.

IPA Konferencia

Kihelyezett Nyílt Nap

Tisztelt Mezőgazdasági Géptulajdonosok!

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nyílt napot tart Villányban.

Kihelyezett Nyílt Nap

Pályázati felhívás

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet településüzemeltetési feladatok ellátására!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás technikai okok miatt
2013.02.04-én hétfőn szünetel.

 

Megértésüket köszönjük.

 

Tájékoztatás

Pályázati felhívás

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői feladatok ellátására!

Pályázati felhívás

Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 20. napján a Városi Művelődési Házban közmeghallgatást tart!

Közmeghallgatás

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a decemberi munkaátrendezések miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
2012. november 30. napján (péntek): 8:00 - 11:00 és 13:00 - 16:00
2012. december 14. napján (péntek): 8:00 - 11:00 és 13:00 - 16:00

December 1-én és december 15-én szombaton a Polgármesteri Hivatal zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás

Meghívó

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testelete Rendkívüli Testületi ülésére.

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal telefonos elérhetősége a telefonközpont karbantartási munkálatai miatt 2012. november 20-21. napján átmenetileg szünetel.
Megértésüket köszönjük!

A Vörösborfesztivál SMS-játékának nyertesei

A Fesztivál játékának nyertesei.

Lampionos-felvonulás

Meghívó

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésére

Bordal, ördögbot és nemezsapka

Két egymást követő hétvégén, két különböző arcát is megmutatta a Villányi borvidék az érdeklődőknek. A pécsi Kodály Központban prémiumra hangolták a közönségkóstolót, egy héttel később, a villányi Vörösborfesztiválon hagyományos népünnepélyt rendeztek. A Pécsi Borozó beszámolója következik.

Szőlővel tüzelnek Villányban

Nagyszabású, a megújuló energiaforrások hasznosítására építő fejlesztési terveket szőnek a vörösbor fővárosában. Brikettet készítenének venyigéből.

A vörösbor és a rozé a legnépszerűbb a magyarok körében

Borfogyasztás - A magyarok döntően a vörösborokat kedvelik, a fehérborok részesedése enyhén csökkenő tendenciát mutat, a rozé népszerűsége ugyanakkor egyre nő, bár a teljes forgalomból csak kis részarányt képvisel - értékben 8, mennyiségben 6 százalék.

Növeli a szívizom teljesítményét a vörösborban lévő rezveratrol

Orvostudomány - A vörösbor egyik hatóanyaga, a rezveratrol fokozza a fizikai teljesítményt, ezért kanadai kutatók azt remélik, hogy erőnlétet növelő tabletta formájában is szedhető lesz. Az új tudományos fölismerés értékét csökkenti, hogy ezt egyelőre csak patkányok izomkészítményén észlelték.

Véd az elzsírosodástól a szőlő és a vörösbor

Táplálkozástudomány - Azt tudtuk, hogy a szőlő és a vörösbor az antioxidánsok és rezveratrol miatt kedvező hatást gyakorol szervezetünkre, most viszont egy új kutatásból kiderült, piceatannolt is tartalmaznak, mely az elhízást gátolja.

Polgár Zoltán: Megszállottan törekszünk a villányi borvidék értékeinek elismertetésére

Interjú - Első szőlőjét 1975-ben telepítette feleségével, egy Trabant árából. 1996-ban az Év Borászává választották, elismerve munkáját, s erre a legbüszkébb. No meg arra, hogy ötvenen túl sikeres búvárvizsgát tett. Polgár Zoltánnak azonban vannak még komoly tervei, többek között, hogy elkészítse a „Nagy Cuvéet”.

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtésről

2012. október 18.-án csütörtökön a Dél-Kom Kft. zöldhulladék gyűjtést szervez Villány lakossága számára.

Lakossági tájékoztató a Vörösborfesztiválról

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezésre kerül a Villányi Vörösborfesztivál! 2012. október 5 - 7. között mindenkit szeretettel várunk városunk hangulatos rendezvényére!
Lakossági tájékoztató a Vörösborfesztiválról

Avattunk, örültünk

2012. augusztus 18-a szombat napja egy új sportöltöző és multifunkciós műfűves pálya avatásával tellett.
Avattunk, örültünk

Hajtsunk fejet együtt

Ha szótlanul elmegyünk településünk gyászos eseményei mellett, ha cinkosan elhallgatjuk a múlt bűnökkel terhes éveit, nem érdemeljük meg a jövő bocsánatát.
Hajtsunk fejet együtt

Megemlékezések a Harsány-hegyi csata 325. évfordulóján

Bécs 1683. évi sikertelen oszmán ostroma után elkezdődött a 150 évig török uralom alatt állt Magyar Királyság felszabadítása.
Megemlékezések a Harsány-hegyi csata 325. évfordulóján

Kerékpárral a partnervárosi kapcsolatért

Rolf Kocheise, az eislingeni Schillerschule tanára és ismerőse, Hans Zetterer elhatározták, hogy egy olyan "vállalkozásba" kezdenek, mely eddig még senkinek nem jutott eszébe...
Kerékpárral a partnervárosi kapcsolatért

EQ Wine az egységes borászati szakképzésért

Nyolc európai borász nemzet egy-egy iskolájának képviselői találkoztak a Bukarest közelében található Valea Calugareascában 2012. augusztus 26. és 29. között...
EQ Wine az egységes borászati szakképzésért

Német nemzetiségű hírek

Zenekarunk és kórusaink valamint a babarciak egyházi kórusával biztosította szeptember 2-án Máriakéménden a dél-baranyai svábság...
Német nemzetiségű hírek

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan