Kultúra / Könyvtár


Villányi Könyvtár

Villányban 1953 óta működik könyvtár folyamatosan. 1988-ig a Villányi Művelődési Házban működött, majd külön épületet kapott a Rákóczi utcában a könyvtárállomány felduzzadása s nem utolsó sorban a könyvtári szolgáltatások bővülése miatt. Az épület a múlt században épült a település életében fontos szerepet betöltő bankként, az épület helyi építészeti érték helyileg védett ingatlan.

Az 1988. évre a villányi könyvtár megfelelt a C kategóriának. A könyvtárban méltó körülmények között lehetőség nyílt könyvek és folyóiratok olvasására és kölcsönzésére a villányiak legnagyobb örömére. 1989-től lépésről- lépésre pályázati segítséggel tudott a könyvtár tovább fejlődni, bővülni, megújulni. 

1990-ben a könyvtár összevonásra került az általános iskolával, majd 1991-től a könyvtár folyamatosan gyűjt és feldolgoz helytörténeti dokumentumokat Villányról. A legrégebbi 1821-ből származik. A pécsi Csorba Győző Könyvtár segítségével 1905-től sikerült napjainkig összegyűjteni újságcikkeket a település írásos múltjáról. Ettől kezdve a város krónikájának írása is a villányi könyvtáros feladata lett. Az utóbbi évek azt mutatják, hogy Villány Város polgárainak kiemelten fontos a város múltjának megismerése. Villány magyarországi híres borvidék, a könyvtár is hathatós segítséget nyújtott és jelenleg is nyújt szakdolgozatok elkészítésében. 2000. év végén a Baranya Megyei Levéltár is jelezte a könyvtár felé ezen munka fontosságát és folyamatos működéséről biztosította a városi könyvtárat.

2005-ben a Művelődési Ház valamint a Könyvtár összevonásra került.

2008-ban ismét leköltözött a Müvelődési Házba.

 

Elérhetősége:
VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR
7773 Villány, Baross Gábor 11.
Tel.: 06-72 / 492-511

Típusa: Több funkciójú iskolai és közművelődési könyvtár, középszintű könyvellátó és tájékoztatóhely.

Fenntartója: Villány Város Önkormányzata

Feladatai:
- alapfunkciója, hogy a környezetében működő más könyvtárakkal összehangolva biztosítsa Villány és vonzáskörzete dokumentum-ellátását. Ellátja Villány területén - mint városi könyvtár a lakóterületi könyvtári feladatokat, és megbízás alapján a vonzáskörzete területén jelentkező regionális köníyvtári igényket szolgáltatói tevékenységként könyvtárközi kölcsönzés útján.

Szolgáltatásai:
- az érdeklődök legszélesebb köre számára biztositsa a feltételeket a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerésére.
- a folyamatos önművelésre, színvonalas szórakozásra, továbbá

  •  az iskola tanulóinak és tanárainak ellátása szak- és szépirodalommal
  •  a település lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal való ellátása
  •  oktató- nevelő munkában való segítségnyújtás

- író- olvasó találkozók, kiállítások
-eMagyarország pont
-informatikai labor, fénymásolás, fax és nyomtatás lehetőség

Nyitva tartás:
Hétfő: 8 -16-ig
Kedd: 8 - 16-ig
Szerda: 8 - 12-ig
Csütörtök: 8 - 16-ig
Péntek: 8 - 14-ig

Leltári saját állomány 2014.01.01.én:  16.282 db

Hangdokumentum: 160 db
Képdokumentum: 220 db
Elektronikus / digitális: 15 db
Helytörténeti dokumentum: 283 kötet

Időszaki kiadványok száma: 24 db

Olvasók, Látogatók, Kölcsönzések száma 2014.-ben:
Beiratkozott könyvtári olvasók száma:  385 fő ebből
14 éven alattiak száma: 185 fő
14 éven felettiek száma: 200 fő 

Látogatók száma: 4211 fő ebből
14 éven alattiak: 2009 fő 
14 éven felettiek: 2202 fő 

Kölcsönzött könyvtári egységek száma: 7372 kötet
A könyvtárban megtartott órák száma: hetente 3

Virányi EndreA 2006. évtől állandó kiállításként Villányban élt és alkotott festőművészünk Virányi Endre (1906- 1996) képei tekinthetők meg.

Virányi Endre 1906. július 2-án született Aradon. Életpályája igencsak viharos volt. 18 éves korában elkötelezte magát a festészetnek és a művészetnek. Budapesten elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát, neves tanítómesterei:  Rudnay Gyula, Aba Novák, Csók István

Budapesti tartózkodása alatt figurális, portré jellegű témák állnak munkássága középpontjában. Később Mohácson kezd kell tevékenykedni, ahol a Duna adja meg számára az új ihletet. Mohácson a gimnázium rajztanára, oktat, tanít.

Életének legjelentősebb állomása Villány. Itt él dolgozik, tanít, fest. Megszereti az szőlészetet amely művészetében is hűen tükröződik a táj szépsége, a Szársomlyó, a szelíd hajlamú dombok. Művészetében szívesen tér vissza gyermekkorához, Erdély magas hegyeihez, titkokat rejtő völgyeihez, kaszáló, betakarító emberekhez, szénaboglya, mezőgazdasági életképekhez.

Virányi Endre festményeMint kiállító számtalan tárlaton vesz részt, egyéni bemutatkozásain, kiállításain igazolja, hogy rendkívül gazdag, termékeny festőművész kinek művészeti útja töretlen, következetes.

1996.-ban hunyt el, örökségét, munkásságát, szellemét itt hagyta amely egy évtizede töretlenül él Villányban.

"....Kezedből kihullt az ecset, Most már Te vagy, Te magad az ecset."
/Remenyik Sándor/

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan