Önkormányzat / Általános igazgatás - szociális ügyek


V á r o s i   P  o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l

7773 Villány,Fő tér 1.
7773 Villány, Pf. 31.
Tel.: 72/592-930 Fax: 72/492-005
E-mail: varoshaza@villany.hu E-mail: jegyzo@villany.hu

Önkormányzat épülete

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8,00 -11,00
13,00-16,00
szerda: 8,00 -11,00
13,00- 17,30
péntek: 8,00 -11,00 

dr. Szurdi Bálint - önkormányzati referens- jogi ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-930
Fax.: 72/492-005
E-mail: szurdi.balint@villany.hu

Szabó-Bali Judit - igazgatási ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-930
Fax.: 72/492-005
E-mail: bali.judit@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása
 2. Irattározással kapcsolatos feladot ellátása
 3. Ügykezelői feladatok ellátása
 4. Postázással kapcsolatos feladatok ellátása
 5. Telefonközpont kezelése
 6. Ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
 7. A hivatali iratanyagok sokszorosításával kapcsolatos feladatok ellátása
 8. A Hivatal logisztikai tevékenységéhez kapcsolódó adminisztációs feladatok ellátása
 9. Hirdetmények elektronikus formátumú, valamint papíralapú közzétételével kapcsolatos feladtok ellátása
 10. Állategészségügyi igazgatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása
 11. Elektronikus és papír alapú információ-hordozók megrendelése és nyilvántartása
 12. A Hivatal kisértékű eszközbeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
 13. Feladatköréhez kapcsolódó önkormányzato feladatok ellátása
 14. Az igazgatási ügyintézők helyettesítéseTornainé Mecseki Ágnes - igazgatási ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-168
Fax.: 72/492-005
E-mail: mecseki.agnes@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Szabálysértési eljárással összefüggő feladatok ellátása
 2. Központi szabálysértési adatbázis feltöltése, kezelése
 3. Birtokvédelmi eljárással összefüggő feladatok ellátása
 4. Növényvédelmi-és természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása
 5. Közoktatási igazgatási feladatok ellátása
 6. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátása
 7. Képviselő-testületi és bizottsági ülések meghívóinak elkészítése, Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyv-vezetése
 8. Rendeletek, határozatok nyilvántartása, rendelettár kezelése,
 9. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók előkészítése, összegzése
 10. A szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása
 11. Helyettesít az igazgatási feladatokban


Urszity Mladenné - igazgatási ügyinétéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-168
Fax: 72/492-005
E-mail: urszityne@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • aktív korúak ellátása
 • temetési segély
 • közgyógyellátás
 • közgyógyellátás
 • ápolási díj
 • átmeneti segély
 • lakásfenntartási támogatás
 • közlekedési támogatás
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • szociális étkzetetés
 • óvodáztatási támogatás

        2.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
        3.  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
        4.  Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
        5.  Rehabilitációs feladatokkal kapcsolatosfeladatok ellátása
        6.  Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása
        7.  Foglalkoztatási és szociális adatbázis kezelése
        8.  Villány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális-és Egészségügyi
             Bizottságával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása
        9.  Helyettesítés az igazgatási  csoport feladataiban

 

Hegyi Kristóf - informatikus

Elérhetőségei:
E-mail: hegyikristof@villany.hu

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra