Önkormányzat / Jegyző


V á r o s i   P  o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l

7773 Villány, Fő tér 1.
7773 Villány, Pf. 31.
Tel.: 72/592-930 Fax: 72/492-005
E-mail: varoshaza@villany.hu E-mail: jegyzo@villany.hu

Önkormányzat épülete

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8,00 -11,00
13,00-16,00
szerda: 8,00 -11,00
13,00- 17,30
péntek: 8,00 -11,00 

 Dr. Pencz-Nikolics Katalin - Villány Város Jegyzője

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-932
Fax: 72/492-005
E-mail: jegyzo@villany.hu

Feladatkörök:

 1. Gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltétleiről a költségvetés által meghatározott keretek között
 2. Szükség szerint, de legalább évente beszámol a hivatal tevékenységéről a polgármesternek és a képviselő-testületnek
 3. Rendszeresen ügyfélfogadást tart
 4. A hivatal útján végzi az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzését
 5. Gondoskodik a közös fenntartású intézmények tekintetében a döntésekkel összefüggő egyeztetések lebonyolításáról
 6. Biztosítja a lakosság tájékoztatását a hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól a helyben szokásos  módon
 7. Gondoskodik a közös fenntartású intézmények tekintetében a döntésekkel összefüggő egyeztetések lebonyolításáról
 8. Biztosítja a lakosság tájékoztatását a hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól a helyben szokásos módon ( helyi újság, honlap, képújság, rádió)
 9. Gondoskodik a képviselő-testület döntéseinek előkészítéséről, a testület által a hivatalnak meghatározott feladatok ellátásáról, végrehajtásáról és ellenőrzéséről
 10. A helyi jogalkotáshoz előkészíti a rendelet-tervezeteket, és gondoskodik azok kihirdetéséről a helyben szokásos módon ( helyi újság, kifüggesztés, honlap, képújság)
 11. Gondoskodik a helyi kisebbségi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatának kihirdetéséről a helyben szokásos módon
 12. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
 13. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére átad
 14. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésén
 15. Figyelemmel kíséri a képviselő-testületi és a bizottsági ülések vezetését
 16. Rendszeres tájékoztatást ad a képviselő-testületnek , a bizottságoknak, a polgármesternek és az alpolgármestereknek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról
 17. Köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel
 18. Szervezi és irányítja a hivatali dolgozók munkáját, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
 19. Ellenőrzi a feladatok ellátását
 20. Elkészíti a hivatal köztisztviselőinek minősítését
 21. Javaslatot tesz jutalmazásra, elismerő cím és kitüntetés adományozására
 22. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal dolgozóinak tekintetében
 23. Meghatározza és ellenőrzi a hivatal szervezeti egységeinek a feladatait, valamint azok elhelyezését az ellátott feladatok és létszám figyelembe vételével.
 24. Gondoskodik a hivatal  dolgozóinak renszeres továbbképzéséről

 

Dr. Bojcsev Gabriella - Villány Város Aljegyzője

Elérhetőségei:
Tel.:  72/592-935
Fax.: 72/492-005
E-mail: aljegyzo@villany.hu

Feladatkörei:

 1. A jegyző teljes hatáskörben történő helyettesítése annak akadályoztatása esetén
 2. A Hivatal államigazgatási hatósági ügyintézésének szakmai irányítása és ellenőrzése
 3. A szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
 4. A szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati döntések előkészítése ésa közreműködés azok végrehajtásában
 5. A képviselő-testület és a bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok irányítása és ellenőrzése
 6. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületi és a bizottsági üléseken
 7. A képviselő-testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek vezetése, rendszerezése és nyilvántartása
 8. Határozatok tára, Rendelettár kialakítása

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan