Önkormányzat / Pénzügyi csoport


V á r o s i   P  o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l

7773 Villány, Fő tér.
7773 Villány, Pf. 31.
Tel.: 72/592-930 Fax: 72/492-005
E-mail: varoshaza@villany.hu E-mail: jegyzo@villany.hu

Önkormányzat épülete

Ügyfélfogadási idő:
szerda: 8,00 -11,00
13,00- 15,30

 

Kovács Antal - csoportvezető

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-166
Fax.: 72/492-005
E-mail: penzugy@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetési rendelet és a kapcsolódó rendeletek tervezetét
 2. Szükség szerint elkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet
 3. Elkészíti a polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatát a részben önálló szervezeti egységekj tervezési feladatainak koordinálásával
 4. Kialakítja a saját, valamint az intézmények számviteli rendjét, a jogszabályi változások esetén aktualizálja a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatokat
 5. Ellátja az operatív gazdálkodás feladatainak irányítását a polgármester és a jegyző utasítása alapján
 6. Az önkormányazt költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról
 7. Ellátja a jegyző irányításával a pénzügyi csoport munkájának koordinálását,
 8. Képviseli a pénzügyi igazgatási feladatokat, és a csoport dolgozóit a vezetői értekezleteken
 9. Rendszeresen tájékoztatja a jegyzőt a csoport munkájáról,
 10. Felel a pénzügyi csoport feladat-és hatáskörének folyamatos ellátásáért
 11. Elkészíti a jegyző útmutatása alapján a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolóhoz a pénzügyi csoport munkájáról szóló előterjesztést, illetve a pénzügyi csoport munkájából adódó egyéb előterjesztéseket

Mim Lilla -pénzügyi ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-934
Fax.: 72-492-005
E-mail: mim.lilla@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Számvitellel kapcsolatos feladatok
 2. Kontírozás, gépi könyvelés előkészítése
 3. Negyedéves PM infó elkészítése
 4. Pénzügyi átcsoportosításokkal, előirányzatok  módosításával  kapcsolatos feladatok
 5. Intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok, az Általános Iskola nyilvántartása
 6. A munkáltatói kölcsön könyvelése
 7. A főkönyvi számlák egyeztetése
 8. Részt vesz a leltározásban
 9. Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és kontírozása
 10. Előkészíti  a szakterületéhez kapcsolódó  önkormányzati döntéseket, és végrehajtja azokat
 11. Helyettesít a pénzügyi igazgatási feladatokban


Hidvégi Zsanett - pénzügyi ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-934
Fax.: 72/492-005
E-mail: penzugy@villany.hu

Feladatkörei:

 1. A könyvelésre előkészített anyagok rögzítése, számítógépes feldolgozása
 2. PM infó és a költségvetési beszámoló elkészítése ( MÁK)
 3. A közhasznú és közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok
 4. Nem rendszeres kifizetések számfejtése
 5. Év végi személyi jövedelemadóval kapcsolatos feladatok
 6. Gazdálkodással kapcsolatos információk és tájékoztatók elkészítése
 7. A normatív hozzájárulások elszámolásával kapcsolatos feladatokban való részvétel
 8. A leltárak elkészítése, azok feldolgozásában való részvétel
 9. Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásával, feldolgozásával és kódolásával kapcsolatos feladatok
 10. Az ingatlankataszter pénzügyi karbantartása
 11. Előkészíti a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati döntéseket és végrehajtja
 12. Helyettesít a pénzügyi csoport feladat-és hatásköreiben


Juhász Lászlóné - pénzügyi ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-934
Fax.: 72/492-005
E-mail: penzugy@villany.hu

Feladatkörei:

 1. Pénztári be-és kifizetések a Pénzkezelési szabályzatnak megfelelően
 2. A számla, az egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát aláírásával igazolja
 3. Kereseti igazolások kiállítása
 4. Fizetési előlegek analaitikus nyilvántartása és jelentése a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága felé
 5. Elszámolásra kiadott pénzeszközök nyilvántartása
 6. Étkezési utalványok előkészítése és nyilvántartása
 7. Bevételi és  kiadási pénztárbizonylatok előkészítése és kontírozása
 8. Kisértékű tárgyi eszközök szakfeladatonkénti nyilvántartása
 9. Gépek, berendezések, járművek analitikus nyilvántartásával  kapcsolatos feladatok
 10. Részt vesz az önkormányzati vagyon leltározásában
 11. Ellátja az ügyrendekben, pénzügyi és gazdálkodási, ellenőrzési szabályzatokban, plgármesteri és jegyzői utasításokban számára előírt feladatokat
 12. Helyettesít a pénzügyi igazgatási feladatokban


A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan