Önkormányzat / Üvegzseb


AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. és  15/B.§-A ALAPJÁN KÖTELEZŐEN NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ ADATOK

Közérdekű adatok közzététele

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította.

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. A közzétételi kötelezettség a költségvetési rendeletben nevesített átadott pénzeszközök speciális célú támogatások fejezet alá tartozó előirányzatokra és az egyes szakfeladatok előirányzataiból előre nem nevesített, céltámogatásra fordított összegére vonatkozik.

A közzététel adattartalma az alábbi:

 • kedvezményezett neve
 • támogatás összege
 • támogatás célja
 • támogatási program megvalósításának helye

A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik.

A közzététel adattartalma az alábbi:

 • szerződés megnevezése
 • szerződés tárgya
 • szerződést kötő felek neve
 • szerződés értéke
 • határozott időre kötött szerződés időtartama
 • fenti adatok változásai

A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.

Letölthető dokumentumok:

 1. Villány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése
 2. Villány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének zárszámadása
 3. A Villányi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
 4. A Villányi Önkormányzati vagyonhoz kötődő egyes szerződések (5 Millió Ft feletti szerződések)

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan