Önkormányzat / Városüzemeltetés


V á r o s i   P  o l g á r m e s t e r i   H i v a t a l

7773 Villány, Fő tér 1.
7773 Villány, Pf. 31.
Tel.: 72/592-930 Fax: 72/492-005
E-mail: varoshaza@villany.hu E-mail: jegyzo@villany.hu

Önkormányzat épülete

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8,00 -11,00
13,00-16,00
szerda: 8,00 -11,00
13,00- 17,30
péntek: 8,00 -11,00 

 

Amrein Adél - műszaki ügyintéző

Elérhetőségei:
Tel.: 72/592-169
Fax: 72/492-005
E-mail: muszak@villany.hu
E-mail: varosuzemeltetes@villany.hu


Feladatkörei:

 1. Útkarbantartási feladatok ellátása
 2. Zöldfelület- és parkfenntartási feladatok ellátása
 3. Köztisztasági feladatok ellátása
 4. Utcabútorral, köztéri alkotásokkal és játszótér fenntartással kapcsolatos feladatok elvégzése
 5. Csapadékvíz rendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 6. Önkormányzati kezelésben levő díszvilágítási rendszerek üzemeltetése
 7. Fakivágási hatósági munka elvégzése
 8. Önkormányzat kezelésében levő temetők fenntartása, a temető tisztaságának biztosítása
 9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felügyelete
 10. Önkormányzati tulajdonban levő épület-karbantartási feladatok ellátása
 11. Közterület használat engedélyezése, ellenőrzése

 

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra